Sökning: "internationell marknadsföring strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden internationell marknadsföring strategi.

 1. 1. Marknadsföring och samverkan inom svenska destinationer : En kvalitativ studie kring hur tio svenska destinationer arbetar med internationell marknadsföring och samverkan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Nina Karlsson; Emelie Landgraff; [2016]
  Nyckelord :Tourism; collaboration; marketing; Turism; samarbete; marknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur olika svenska destinationer genom intern samverkan marknadsför sig gentemot internationella besökare och vilka eventuella utvecklingsområdet som finns på denna front. Detta kommer göras genom en jämförelse av hur olika svenska destinationer arbetar för att marknadsföra sig till internationella besökare och hur olika turistrelaterade företag samarbetar inom den lokala destinationen. LÄS MER

 2. 2. Psykiska avståndets påverkan på internationell handel

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Amanda Lindblom; Lina Strand; [2014]
  Nyckelord :Psychic Distance; Export Performance; Internationalization; Export Marketing Strategy; Market Specific Experience;

  Sammanfattning : The global market is becoming increasingly integrated and to keep up with growing competition and to achieve even greater success, companies expand to foreign markets. Previous studies have shown that the concept of psychic distance has an important impact on international performance regarding small and medium-sized enterprises (SME). LÄS MER

 3. 3. En internationell aktör från start – En studie om hur svenska e-handlare påverkar de internationella kunderna till köp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Melinda Jakobsson; Gustav Kivilo; [2014]
  Nyckelord :E-handel; strategi; kundbeteende; kundrelationer; uppfattad risk; internationella;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska e-handlare bygger strategier för att nå den internationella kunden. Författarna finner ämnet viktigt att studera då det är brist på empiriskt forskning kring huruvida e-handlare integrerar strategier för kundbevarandet i deras affärsstrategi. LÄS MER

 4. 4. Anpassningar av globala varumärke

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Lara Kafafi; Dmitry Leshchinskiy; [2014]
  Nyckelord :Globalisering; internationell marknadsföring; globalt varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att granska och analysera anpassningar av marknadsföring strategier av svenska varumärken som är verksamma på den globala B2B-marknaden, samt med hjälp av analys förklara hur svenska B2B-varumärket kan kännetecknas. Metod: I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ studie för att ge läsaren en djupgående bild av tre svenska företaget Atlas Copco, Volvo Trucks och Ericsson och deras marknadsföring av varumärket på den internationella marknaden. LÄS MER

 5. 5. Leverera Mera : En fallstudie på Volvo Trucks

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Erik Bylund; Johan Kristensson; [2014]
  Nyckelord :Sponsring; Leveraging; Ambush Marketing; Marknadsföring; Fallstudie;

  Sammanfattning : Titel:                                      Leverera mera – En fallstudie på Volvo Trucks Författare:                                             Erik Bylund & Johan Kristensson Handledare:                                            Ulf Aagerup Nivå:                                      Kandidatuppsats, Internationell Marknadsföring (15hp), VT 2014. Nyckelord:                                              Sponsring, Leveraging och Ambush Marketing Problemformuleringar:       - Hur använder Volvo Trucks leveraging i samband med deras sponsorskap?- Hur motverkar Volvo Trucks Ambush Marketing i samband med deras sponsorskap?                                           Syfte:                                      Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur ett aktivt sponsrande multinationellt företag på B2B-marknaden använder sig av leveraging i samband med deras sponsorskap för att öka nyttan av deras investering. LÄS MER