Sökning: "internationell marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden internationell marknadsföring.

 1. 1. Hur den strategiska varumärkesplattformen används för att skapa ett starkt varumärke på den internationella marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Frida Störholt; Lisa Andersson; [2021]
  Nyckelord :marknadsföring varumärke internationell varumärkesplattform strategisk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Spelar det någon roll att vissa betalar? : Organisering och marknadisering under tio år med studieavgifter - Fallet Lunds universitet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Helene von Wachenfelt; Helle Andresen Pettersson; [2021]
  Nyckelord :tuition fees; organisation; Lund University; marketisation; institution; institutional theory; students as customers; studieavgifter; organisation; Lunds universitet; marknadisering; kundifiering; institution; institutionell teori;

  Sammanfattning : In 2011 Sweden introduced tuition fees for citizens of countries outside the European Union (EU), European Economic Area (EEA) and Switzerland, choosing to study at Swedish universities. The purpose of this thesis has been to explore how institutions of higher education in Sweden has adapted to this change by studying the case of Lund University. LÄS MER

 3. 3. Influencers anpassning under Covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om svenska influencers kommunikationsstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Linnéa Sundsvik; Sozan Kader; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Influencers anpassning under Covid-19 pandemin  Undertitel: En kvalitativ studie om svenska influencers kommunikationsstrategier  Författare: Sozan Kader & Linnea Sundsvik  Handledare: Anna Sörensson  Examinator: Navid Ghannad  Nivå: Kandidatuppsats inom internationell marknadsföring (15 HP), VT-2021  Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse över influencers kommunikationsstrategier har  påverkats under Covid-19 pandemin. samt att möjligtvis vägleda influencers vid eventuella  framtida samhällskriser. LÄS MER

 4. 4. Kulturell anpassning : En fallstudie om hur ett globalt modeföretag beaktar nationella kulturskillnader vid internationell marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Zakhour; Hanna Lundström; [2021]
  Nyckelord :Lyxkonsumtion; modeföretag; anpassning; standardisering; Kina; kulturell anpassning; internationell marknadsföring;

  Sammanfattning : Kulturella skillnader världen över leder till att företag väljer mellan standardisering och anpassning av marknadsföringsstrategier i internationaliseringsprocessen. Denna fallstudie undersöker hur modeföretaget Gucci anpassar eller standardiserar sin marknadsföring beroende på den nationella kulturen, mer specifikt den italienska och den kinesiska kulturen. LÄS MER

 5. 5. Påverkan av GDPR på företag: : en studie om betydelsen av GDPR för insamling av personliga uppgifter till target marketing och data mining.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Denise Loponen Mejia; Viktoria Mirkovic; [2020]
  Nyckelord :GDPR; target marketing; data mining;

  Sammanfattning : Title: The affects of GDPR on companies: a study about the impact of GDPR on the collection of personal data for target marketing and data mining.  Keywords: GDPR, target marketing, data mining Subject: Bachelor's thesis, International Marketing, 15hp. LÄS MER