Sökning: "internationell privaträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden internationell privaträtt.

 1. 1. Tillämplig lag för internationella aktieägaravtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :aktieägaravtal; tillämplig lag; internationell privaträtt; internationella aktieägaravtal; aktiebolagsrätt; associationsrätt; Rom I-förordningen; lagval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; statsrätt; internationell privaträtt; grundlag; regeringsformen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska grundlagarna innehåller rättigheter som anger ramen för det offentliga maktutövandet. Över tid har rättigheterna gått från att rikta sig främst till lagstiftaren, till att i större och större grad genomsyra rättstillämpningen. LÄS MER

 3. 3. Jurisdiktion vid internationella dataskyddsöverträdelser : Förhållandet mellan GDPR och Bryssel Ia-förordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Gyllefjord; [2019]
  Nyckelord :Jurisdiktion; Internationell privaträtt; Dataskyddsöverträdelser; GDPR; Bryssel Ia-förordningen;

  Sammanfattning : With a rapid technology development it becomes easier for individuals to share their personal data. However, this also increases the processing of personal data and the risks of infringements of data protection. LÄS MER

 4. 4. Är mater est-principen internationellt tvingande? – En studie om rättsligt moderskap för tilltänkta mödrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Ask; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den senaste SOU:n som behandlade surrogatmoderskap menade att mater est-principen är en internationellt tvingande regel i svensk rätt. Utländska domar som, efter ett surrogatarrangemang, etablerar en tilltänkt moder som ett barns rättsliga förälder kan om så är fallet aldrig erkännas av svenska domstolar. LÄS MER

 5. 5. Högsta domstolens prövning av konkurrensrättsliga skiljedomar - En analys av aktuell praxis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Linder; [2019]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Internationell privaträtt; EU-rätt; Skiljeförfarande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse from a European perspective the position of the Swedish Supreme Court on the review of arbitral awards regarding issues of competition law. Arbitration plays a crucial role in the field of international commerce largely due to its ability to expediently present to the parties a final, binding and internationally enforceable award. LÄS MER