Sökning: "internationell privaträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden internationell privaträtt.

 1. 1. Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; statsrätt; internationell privaträtt; grundlag; regeringsformen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska grundlagarna innehåller rättigheter som anger ramen för det offentliga maktutövandet. Över tid har rättigheterna gått från att rikta sig främst till lagstiftaren, till att i större och större grad genomsyra rättstillämpningen. LÄS MER

 2. 2. Jurisdiktion vid internationella dataskyddsöverträdelser : Förhållandet mellan GDPR och Bryssel Ia-förordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Gyllefjord; [2019]
  Nyckelord :Jurisdiktion; Internationell privaträtt; Dataskyddsöverträdelser; GDPR; Bryssel Ia-förordningen;

  Sammanfattning : With a rapid technology development it becomes easier for individuals to share their personal data. However, this also increases the processing of personal data and the risks of infringements of data protection. LÄS MER

 3. 3. Svensk behörighet vid omedelbara omhändertaganden enligt LVU i gränsöverskridande situationer inom EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ulrika Norén; [2018]
  Nyckelord :internationell privaträtt; internationell barnrätt; Bryssel II-förordningen; tvångsvård; omedelbara omhändertaganden; LVU; gränsöverskridande situationer; EU; barnkonventionen; rättighetsstadgan; kammarrätt; 2740-16;

  Sammanfattning : According to article 8 in the Brussels II regulation a Member State has jurisdiction in matters of parental responsibility over a child who is habitually resident in that State at the time the court is seised. This includes compulsory care of children by the State. LÄS MER

 4. 4. Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap - förenligt med rätten till skydd för familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joanna Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :internationell privaträtt; Europakonventionen; erkännande av utländska barnäktenskap; barnäktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns en åldersgräns på 18 år för att ingå äktenskap men det finns ändå barn under 18 år i Sverige som är gifta. De gifta barnen har ingått barnäktenskap utomlands. Äktenskapen har erkänts som giltiga i Sverige om makarna saknade anknytning till Sverige när äktenskapen ingicks. LÄS MER

 5. 5. Polygama äktenskap i Sverige – Ju fler desto bättre – eller?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Runius; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; polygama äktenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Polygama äktenskap i Sverige uppmärksammades under hösten år 2017. Anledningen var att Nacka kommun ordnade bostäder till en man med hans tre hustrur och 16 barn. Skatteverket publicerade i januari 2018 en rapport om hur många personer som enligt folkbokföringsregistret lever i polygama äktenskap. LÄS MER