Sökning: "internationell skatterätt"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden internationell skatterätt.

 1. 1. Beskattning av den digitala ekonomin: Kan OECD leda vägen framåt? - En utredning av OECD:s förslag avseende Pillar One och Pillar Two.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; internationell beskattning; digitala ekonomin; OECD; fast driftställe; Pillar One; Pillar Two; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av den digitala ekonomins framfart de senaste decennierna står det internationella skattesystemet inför flertalet stora utmaningar. De gällande principerna inom den internationella skatterätten har ställts på sin spets då nutidens företag i allt större utsträckning är digitala. LÄS MER

 2. 2. Fyra modeller för reseavdrag - en internationell utblick

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alicia Holmgren; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns det idag möjlighet för skattskyldiga att göra skatteavdrag för resor till och från arbetet med den verkliga resekostnaden. I Norge får man göra ett färdmedelsneutralt skatteavdrag baserat på sträckan mellan hemmet och arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Beskattning i samband med överföringar av betydande nytta : Skattemässiga konsekvenser av att företag delar betydande nytta, utan möjlighet för skattemyndigheter att stoppa flödet vilket leder till skattemässiga fel

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marion Hellman; [2021]
  Nyckelord :Know-how; immateriella tillgångar; transfer pricing; överföringar; dokumentation; internationell skatterätt; internprissättning; BEPS; digitalisering;

  Sammanfattning : Immateriella tillgångar är hos många företag mycket värdefulla. Det kan röra sig om patent, varumärken eller know-how för att nämna några. Inte sällan är immateriella tillgångar även en bidragande faktor till höga resultat. LÄS MER

 4. 4. Energiskatten och dess gränsdragningsproblem - En utredning av bedömningsproblematiken gällande företags verksamhet i förhållande till begreppet tillverkningsprocess i industriell verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Andersson; [2021]
  Nyckelord :Energiskatt; skatterätt; tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Energiskatt är en svensk punktskatt och regleras i lag om skatt på energi (LSE). Förbrukning av elektrisk kraft och bränslen är som huvudregel belagd med energiskatt. LÄS MER

 5. 5. Bibehållen skattesuveränitet eller överstatligt klimatsamarbete? - En studie av den svenska koldioxidskatten respektive ETS och rättsliga förutsättningar för, samt Sveriges politiska förhållningssätt till, en europeisk koldioxidskatt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Sanded; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; EU law; Koldioxidskatt; Emission Trading System ETS ; Internationell beskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Av rättsutredningar framgår att det finns stora likheter mellan den svenska koldioxidskatten och den europeiska handeln med utsläppsrätter. Särskilt deras funktioner som klimatpolitiska åtgärder i syfte att minska utsläpp av koldioxid utgör en gedigen grund för jämförelse, vilken är en utgångspunkt för uppsatsen. LÄS MER