Sökning: "internationell straffrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden internationell straffrätt.

 1. 1. Terrorism i krig : En studie av förhållandet mellan svensk terroristbrottslagstiftning och internationell humanitär rätt i ljuset av kriget i Syrien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Thunegard; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; svensk terroristbrottslagstiftning; terrorism; internationell humanitär rätt; IHL; folkrätt; väpnad konflikt; Syrien; Irak;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ekocid - det bortglömda brottet. Om lämpligheten att införa ekocid som ett femte internationellt brott i Romstadgan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Stenkvist; [2020]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; ekocide; ecocide; internationell miljörätt; internationell straffrätt; storskalig miljöförstöring; Romstadgan; Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen; ICC; International Criminal Court; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the possibility to make environmental destruction an international crime by including ecocide as a fifth crime against peace in the Rome Statute of the International Criminal Court adopted in Rome in 1998. The issue is examinated in relation to the purpose and objective of the Statue and in relations to the core crimes. LÄS MER

 3. 3. Kriminalisering av köp av sexuell tjänst - Den svenska modellen och dess gränser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Persson; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Prostitution; Sexköp; Dubbel straffbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 1999 kriminaliserade Sverige köp men inte försäljning av sexuell tjänst som första land i världen. Uppsatsen syftar till att förklara motiven bakom förbudet, utvärdera motivens uppfyllande genom kriminaliseringen och analysera kravet på dubbel straffbarhet i relation till motiven. LÄS MER

 4. 4. I valet och kvalet – statssuveränitet eller internationell rättvisa? Internationella brottmålsdomstolens territoriella jurisdiktion över gränsöverskridande brott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hampus Peterson; [2020]
  Nyckelord :folkrätt en. public international law ; rättsvetenskap en. law ; internationell straffrätt en. international criminal law ; Internationella brottmålsdomstolen en. International Criminal Court ; rohingya; deportation; uigurer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a globalized world, the ICC faces difficult challenges in fulfilling its mission not to leave the most serious crimes of concern to the international community unpunished. States not parties to the Rome Statute have stated that the Court infringes on their sovereignty. LÄS MER

 5. 5. Resulterar förbudet mot utlämning av svenska medborgare i ett "safe haven" för vissa brottslingar? – En empirisk studie av utlämningsärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :folkrätt; straffrätt; rättssociologi; utlämning; utlämningslagen; aut dedere aut judicare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det internationella samarbetet som rör utlämning på grund av brott finns den folkrättsliga principen aut dedere aut judicare. Den innebär att om en stat vägrar att utlämna en person, ofta mot bakgrund av att personen är medborgare i den staten, kan staten åta sig att lagföra personen för den brottslighet hen är misstänkt för. LÄS MER