Sökning: "internationella konflikter"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden internationella konflikter.

 1. 1. EU, NATO OCH SKANDINAVIEN: En komparativ textanalys över säkerhetspolitik och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Mossberg; [2023-05-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De skandinaviska staterna är relativt lika i olika avseenden. Exempelvis har de liknande geografiska förutsättningar och gemensamma språkliga drag. Utrikespolitiskt sett finns också likheter, politiken är i huvudsak liberal med fokus på diplomati och normbildning snarare än militär upprustning (Rieker, 2006; Brommesson, 2018). LÄS MER

 2. 2. Exploring Swedish Values : A Comparative Study of Perspectives among International and Swedish Students in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elise Johansson; [2023]
  Nyckelord :Swedish values; nation branding; public diplomacy; soft power; intercultural communication; Swedish Institute; Svenska värderingar; nation branding; offentlig diplomati; mjuk makt; interkulturell kommunikation; Svenska institutet;

  Sammanfattning : This thesis examines Swedish values from the perspectives of international and Swedish students residing in Sweden, with the collaboration of the Swedish Institute—a public agency focused on enhancing Sweden’s global image and attractiveness to researchers, students, and talents. The research explores the field of nation branding, public diplomacy, and soft power. LÄS MER

 3. 3. Stepping Outside of the Mainstream Network : The Concept of Paradiplomacy and its Relevance to Journalism

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julius Harro Schmidt; [2023]
  Nyckelord :paradiplomacy; journalism; media; correspondent; reporting; mainstream network; Paradiplomatie; Journalismus; Medien; Korrespondent; Berichterstattung; Netzwerk;

  Sammanfattning : This thesis explores the journalistic network, sourcing, and interactions with regard to reporting on international conflicts. As a contribution to the field of media and communication studies, this paper offers a new theoretical model of paradiplomacy in journalism and explains its relevance to the profession. LÄS MER

 4. 4. 1990 vs. 2023: En komparativ idéanalys av två svenska utrikesdeklarationer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nike Bolmgren; Kitty Östergren; [2023]
  Nyckelord :svensk utrikespolitik; komparativ idéanalys; liberalism; realpolitik; konstruktivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter kalla krigets slut dominerade den liberala ideologin men den optimistiska synen på internationellt samarbete har ifrågasatts alltmer i takt med att fler kriser och konflikter uppstått, varav Rysslands invasion av Ukraina är den senaste omvärldshändelsen i fokus. 2000-talet har markerat en ny säkerhetspolitisk era. LÄS MER

 5. 5. Crossing Borders Digitally : A Minor Field Study on Online Challenge Driven Education

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Edith Jacobson; Veronica Vilbern; [2023]
  Nyckelord :Challenge Driven Education CDE ; Collaborative Online International Learning COIL ; intercultural; interdisciplinary; core competencies; Utmaningsdriven utbildning CDE ; Internationella virtuella samarbeten inom lärande COIL ; interkulturell; interdisciplinär; mjuk kompetens;

  Sammanfattning : With advancements in educational digitalisation, new opportunities for international collaboration on education have been created. Through the KTH Global Development Hub collaboration, students from universities in Botswana, Kenya, Sweden and Tanzania participate in modules with Challenge Driven Education (CDE). LÄS MER