Sökning: "internationella projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden internationella projekt.

 1. 1. Framtidens Projektledare, i en digital och global byggbransch

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Sebastian Larsson; [2020]
  Nyckelord :Framtidens projektledare; projektledning; hard skills; soft skills; digitalisering; globalisering; The future project manager; project management; digitalization; globalization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Framtidens Projektledare, i en digital och global byggbransch. Författare: Sebastian Larsson Handledare: Radhlinah Aulin, universitetslektor på̊ institutionen för bygg- och miljöteknologi, avdelningen för byggproduktion, Lunds Universitet. LÄS MER

 2. 2. Integration genom projekt ? En studie av arbetsmarknadsintegrationsprojekt i Malmö kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Saboor Ansari; [2020]
  Nyckelord :Integration; arbetsmarknad; styrning och samverkan; Projectification; projekt; Projektifiering; Management and Collaboration;

  Sammanfattning : I Malmö bedrivs ett tjugotal arbetsintegrerade projekt parallellt som är riktad mot samma målgrupp. I denna studie kvalitativt undersöks ” projektifiering av integrationsinsatser inom arbetsmarknaden” i Malmö. Studiens syfte besvaras genom en analys av den insamlade materialen med stöd av tidigare forskning inom fältet. LÄS MER

 3. 3. Välbefinnande i stadsrummet : en undersökning i vilka aspekter som kan bidra till att göra stadsrummet mer socialt hållbart

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Fischer; [2020]
  Nyckelord :välbefinnande; social hållbarhet; hållbarhetsmål; Agenda 2030; tillfällig landskapsarkitektur; New Urban Agenda; Gap Filler; Urban Layers;

  Sammanfattning : Mänskligheten står inför flera större utmaningar så som urbanisering, försämrad folkhälsa, klimatförändringar och segregation. Fler av utmaning-arna är speciellt utmärkande i de urbana regionerna vilket ökar behovet av en hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Andelsjordbruk jämfört med Community supported agriculture, CSA i Europa och USA

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rosmarie Sundström; [2019]
  Nyckelord :andelsjordbruk; community supported agriculture; CSA; definition; resursmobilisering; modell; grupp; möjlighetsstruktur; rekryteringsnätverk;

  Sammanfattning : I Sverige har det på senare år startats allt fler andelsjordbruk som är en del av den internationella rörelsen för Community supported agriculture, CSA. Samtidigt har intresset för att köpa mat direkt från bonden ökat, mycket på grund av alla nya REKO-ringar runt om i landet. LÄS MER

 5. 5. Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Gosch; [2019]
  Nyckelord :Maritime Law; Collision Liability; Unmanned Shipping; Autonomous Ships; Remote-Controlled Ships; Product Liability; Transportation Law; International Law; Sjörätt; Autonoma fartyg.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this graduation thesis Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping is to examine how the implementation of commercial unmanned ships will interact with the legal framework for collision liability. New technological advancements have proven that the notion of an unmanned ship might become a reality in the near future. LÄS MER