Sökning: "internationella projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden internationella projekt.

 1. 1. Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Gosch; [2019]
  Nyckelord :Maritime Law; Collision Liability; Unmanned Shipping; Autonomous Ships; Remote-Controlled Ships; Product Liability; Transportation Law; International Law; Sjörätt; Autonoma fartyg.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this graduation thesis Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping is to examine how the implementation of commercial unmanned ships will interact with the legal framework for collision liability. New technological advancements have proven that the notion of an unmanned ship might become a reality in the near future. LÄS MER

 2. 2. Optimization and Control of Heat Loads in Buildings

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Matilda Stendahl; [2018]
  Nyckelord :district heating; peak shaving; capacity control; smart heating; demand side management; fjärrvärme; toppkapning; effektstyrning; värmestyrning; efterfrågesidahantering;

  Sammanfattning : District heating is considered an environmentally friendly, efficient and cost-effective way of providingheat to buildings but even so, the industry will be facing several challenges in the upcoming years. Acombination of higher operating costs, growing demand, competition from alternative heatingtechnologies, national and international climate and energy goals and the need for transparency towardscustomers places high requirements on many thermal energy suppliers. LÄS MER

 3. 3. Från norr till söder : En kvalitativ studie om projektdeltagares upplevelser av utbytet vid ett internationellt projekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amelie Håkansson; Josefin la Fleur; [2018]
  Nyckelord :International projects; postcolonialism; indigenization; glocalization; Internationella projekt; postkolonialism; indigenisering; glokalisering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how project participants in a project between a Western country and an Africa country experience the exchange of knowledge and experiences. The study was conducted through qualitative semi-structured interviews with a hermeneutic approach. LÄS MER

 4. 4. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan RFR 2/IFRS 15 och K3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nina Andersson Josefsson; Jessika Sjörén; [2018]
  Nyckelord :RFR 2; IFRS 15; K3; revenue recognition; revenue; stakeholder perspective; income tax; dividend; financial ratios; disclosures; qualitative characteristic; RFR 2; IFRS 15; K3; intäktsredovisning; intäkter; intressentperspektiv; inkomstbeskattning; utdelning; nyckeltal; upplysningar; kvalitativa egenskaper;

  Sammanfattning : Intäkter är en väsentlig del av redovisningen och används för att fastställa de finansiella resultaten. Det är även ett betydelsefullt mått för intressenter som använder intäktsredovisningen för att bedöma företags finansiella prestation. År 2002 påbörjade IASB ett projekt för att utveckla en ny internationell intäktsstandard. LÄS MER

 5. 5. Den gränsöverskridande surrogatmarknaden. En fallstudie om biokapitalets globalisering utifrån en Kambodjansk kontext

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Broberg; [2018]
  Nyckelord :Globalization; Biocapital; Bioeconomy; Commercial surrogacy; Neoliberalism;

  Sammanfattning : Tidigare feministiska studier om kommersiellt surrogatmödraskap har huvudsakligen fokuserat på hur surrogatindustrin fungerar inom ett land. Med en utgångspunkt i en feminist-marxistisk begreppsapparat, syftar följande kandidatuppsats att synliggöra hur dagens sydostasiatiska surrogatmarknad verkar gränsöverskridande och informellt. LÄS MER