Sökning: "internationella relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden internationella relationer.

 1. 1. Security Transaction Taxes and Long-Term Volatility

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Guillem Ventura I Gabarró; [2021]
  Nyckelord :Securities tax; financial transaction tax; volatility; financial market; Tobin tax;

  Sammanfattning : The impact of Security Transaction Taxes (STTs) on the financial market has been studied by authors for decades, showing mixed results between positive, negative, or insignificant relations between STTs and financial volatility. This thesis adds a new approach to previous studies by taking an innovative long-term approach to the topic, analysing the effect of both the New York State STT (1905 – 1981) and the United States STT (1914 – 1966) on volatility in the New York Stock Exchange (NYSE) and NASDAQ as measured by the S&P500 Index. LÄS MER

 2. 2. Smakar kaffet lika gott på insidan av organisationen? : En kvantitativ enkätundersökning om Löfbergs internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Charlotte Elgtberg; Elin Ringqvist; [2021]
  Nyckelord :Internal communication; organization member; communication channel; organizational culture; Löfbergs; Internkommunikation; organisationsmedlem; kommunikationskanal; organisationskultur; Löfbergs;

  Sammanfattning : The mainstay of a successful organization is a well-functioning internal communication. Good internal communication creates a positive environment, togetherness, and community within the organization. LÄS MER

 3. 3. The Effectiveness of Foreign Aid on Corruption Eradication in Developing Countries’ Institutions. : A Qualitative Case Study Related to International Relations Studies with A Focus on A West African Country: Nigeria.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Olivia Banks Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Bribery; Corruption; Economic Aid; Facilitate Payment; Governance; Legitimacy.;

  Sammanfattning : Abstract. Foreign aid's effectiveness on eradicating corruption is a fragile yet complex topic to research in International Relations. Some scholars argue that economic aid should not be given without specific conditions, while some argue that aid should be given with strict or specific rules to recipient countries. LÄS MER

 4. 4. “Mellankrigsanalogins” moderna giltighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hareng Omar; Haris Hadzovic; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: autokratisering; demokratisk tillbakagång; democratic stock; mellankrigsanalogin; tredje autokratiseringsvågen .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsatsen är att undersöka om ett lands demokratiska historia påverkar dess demokratiska utveckling i modern tid - mer specifikt ifall lägre nivåer av demokratisk historia ger upphov till autokratisering i form av demokratiska tillbakagångar. Baserat på teorin om Mellankrigsanalogin, avser vi studera de baltiska länderna: Litauen, Estland och Lettland. LÄS MER

 5. 5. Fara och förändring : Sveriges säkerhetspolitiska förhållande till Ryssland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Wellton; [2020]
  Nyckelord :Sverige-Ryssland; Post-sovjet; Försvarsberedningen; internationella relationer; Jämförande teoriprövande fallstudie; Försvar; realistisk teori; Krim; Säkerhetspolitik; maktbalans; polaritet; säkerhetsdilemmat.;

  Sammanfattning : This essay examines the international relationship of Sweden and Russia in the period after the Cold war and the dissolution of the Sovietunion. Focusing on the period before and after the annexation of Crimea. LÄS MER