Sökning: "internationella tjänsteföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden internationella tjänsteföretag.

 1. 1. Global Playground : En kvalitativ fallstudie om hur två Born Globals företag uppfyller sin vision att bli internationella med hjälp av nätverk och sociala medier 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anna Droga; Sara Hamrin; Alma Olsdotter; [2021]
  Nyckelord :Born Global; Internationalisering; Nätverk; Sociala medier; Mäklarbranschen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum   2021-01-21 Nivå   Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare Anna Droga  Sara Hamrin  Alma Olsdotter   940725   970430   960817 Handledare Kerstin Nilsson Nyckelord Born Global, Internationalisering, Nätverk, Sociala medier, Mäklarbranschen Titel  Global Playground  En kvalitativ fallstudie om hur två Born Globals företag uppfyller sin vision att bli internationella med hjälp av nätverk och sociala medier.  Forsknings    Hur använder Born Globals nätverk som en resurs under etableringsåren? frågor                 Hur använder Born Globals digitala redskap i form av sociala medier för att  skapa sociala medier band under etableringsåren? Syfte  Studien syftar till att öka förståelsen för hur Born Globals använder sig av  sociala medier och nätverk under etableringsåren. LÄS MER

 2. 2. Att förmedla en dröm : En studie om svenska fastighetsmäklarföretags positioneringsstrategier på den svenska och spanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefin Sjöström; Anna Symmons; [2016]
  Nyckelord :positioning strategy; positioning; brand; real estate brokerage firms; adaption; positioneringsstrategier; positionering; varumärke; fastighetsmäklarföretag; anpassning;

  Sammanfattning : Ett starkt varumärke är nyckeln till att ett tjänsteföretag ska lyckas behålla en framstående position på marknaden samt för att urskilja dem från andra aktörer. Därutöver krävs det att företaget lyckas med sin positionering, det vill säga att när kunden eller intressenten får ett behov ska den kunna koppla företagets varumärke till just det uppkomna behovet. LÄS MER

 3. 3. Recept för ett lyckligt äktenskap? : Företagskulturell integration efter internationell M&A

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Eriksson; Jesper Forsblom; [2016]
  Nyckelord :Corporate culture; M A; corporate culture integration; key personnel; financial reporting; communication; Företagskultur; M A; företagskulturell integration; nyckelpersoner; ekonomisk rapportering; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Tidigare studier visar att internationella M&A:s ofta misslyckas med att uppnå uppsatta mål. En anledning till misslyckande kan vara svårigheten att integrera företagskulturen i den nya verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Strategier i Förvärv : Är det där skon klämmer?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jan Zemke; Samuel Skånberg; [2015]
  Nyckelord :Firm Strategies; Strategies; Generic Strategies; IT; M A Performance; Acquisition Performance; Acquisition; Causal Loop Model; Förvärvsstrategi; Förvärv; Strategi; IT; IT-bransch; Causal Loop Model; CLD; CLM; Generiska Strategier; Internationella Förvärv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med bakgrunden av företags behov att utvidga sin verksamhetssfär, har företagsförvärv blivit alltmer frekventa och mer omfattande. Speciellt i branscher med snabb utveckling såsom IT-branschen, är detta av aktualitet. LÄS MER

 5. 5. Made in Sweden : Små teknikintensiva tjänsteföretags val av etableringsform vid internationalisering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :John Sparrefors; Anton Fjellström; [2015]
  Nyckelord :SMEs; Internationalization; Entry form; Service; Technology; SMF; Internationalisering; Etableringsform; Tjänst; Teknik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Småföretag i Sverige har fått en ökad betydelse i näringslivet. Bland annat kommer idag 60 procent av näringslivets bidrag till landet från småföretagare. För att underbygga framtida tillväxt och utveckling är det viktigt att företagen kan etablera sig även på internationella marknader. LÄS MER