Sökning: "interndata"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet interndata.

 1. 1. Minskning av kvalitetsbrister i rullagertillverkning – en studie vid SKF Göteborg

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Julia Ye Årfelt; Andreas Yousef; [2019]
  Nyckelord :Non-quality; roller bearing; defect code; defect type; scrap rework; Kvalitetsbrist; rullager; kassationskod; kassationstyp; kassation omarbete;

  Sammanfattning : SKF interndatasystem innehåller produktionsdata som har samlats i operatörsrapporter. En av kategorierna i dessa rapporter – Kassationer & Omarbete - är direkt relaterad till kvalitetsbrister. I nuläget är denna data inte använd för något specifikt ändamål. LÄS MER

 2. 2. En applicering av generaliserade linjära modeller på interndata för operativa risker.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Emil Bengtsson Ranneberg; Mikael Hägglund; [2015]
  Nyckelord :Generalized Linear Models; Operational Risk; internal data; explanatory variables; Generaliserade linjära modeller; operativa risker; interndata; enhetsspecifika egenskaper;

  Sammanfattning : Examensarbetet använder generaliserade linjära modeller för att identifiera och analysera enhetsspecifika egenskaper som påverkar risken för operativa förluster. Företag exponeras sällan mot operativa förluster vilket gör att det finns lite information om dessa förluster. LÄS MER

 3. 3. Planering av daglig verksamhet som botemedel mot variationer : En fallstudie på Thorax-Kärlkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogistikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/ProduktionsekonomiTekniska högskolan

  Författare :Emelie Sandén; Malin Lidström; [2012]
  Nyckelord :Variationer; Planering; Prognostisera; Lean; Kommunikation; Operationer; akutankomster; elektiva patientfall;

  Sammanfattning : Thorax-Kärlkliniken på Universitetsjukhuset i Linköping har i jämförelse med liknandeoperationskliniker längre väntetid för behandling än riksgenomsnittet. Detta problem med långaväntetider, överbeläggning samt ett allt större intresse för Lean har varit incitament till attgenomföra en djupare studie av Thorax-Kärlklinikens patientflöde. LÄS MER

 4. 4. HSB och hushållsnära tjänster : -En studie om informationsanvändning för utveckling av tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Per Spånt; [2007]
  Nyckelord :Tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : De senaste årens diskussioner kring hushållsnära tjänster har nu resulterat i ett skatteavdragsom började gälla den 1 juli 2007. Med anledning av att fler nu troligtvis har råd med hjälp ihemmet har HSB beslutat att se över möjligheten att erbjuda denna typ av tjänster till sinamedlemmar. LÄS MER

 5. 5. HSB och hushållsnära tjänster : utveckling av tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Per Spånt; [2007]
  Nyckelord :Tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : De senaste årens diskussioner kring hushållsnära tjänster har nu resulterat i ett skatteavdrag som började gälla den 1 juli 2007. Med anledning av att fler nu troligtvis har råd med hjälp i hemmet har HSB beslutat att se över möjligheten att erbjuda denna typ av tjänster till sina medlemmar. LÄS MER