Sökning: "internet b-uppsats"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden internet b-uppsats.

 1. 1. Hur AI diskuteras i fackpressen : Ett försök till tematisk analys av AI-artiklar på computersweden.idg.se

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Fredrik Björling; [2019]
  Nyckelord :AI; Artificiell intelligens; ComputerSweden; fackpress;

  Sammanfattning : Abstract   Artificiell Intelligens, eller AI, är ett ord som ofta nämns i datalitteraturen nu för tiden. Så har det också varit vid några tillfällen förr i datorernas historia, men då har förväntningarna inte infriats. LÄS MER

 2. 2. KuriosaDesign

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :DAHLQVIST SARA; ÅGREN HANNA; [2011]
  Nyckelord :produktionsunderlag;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kuriosa design - produktionsunderlagFörfattare: Sara Dahlqvist & Hanna ÅgrenHandledare: Mats Nordqvist, TextilhögskolanArbetets typ: B-uppsats i Textil Produktutveckling med Affärs- ochEntrepenörsinriktning, 15pInstitution: TextilhögskolanHuvudämne: Produktutveckling av damasker, strumpebandshållare ocharmvärmare samt marknadsanalysBakgrund: Planerad start av företag inriktat mot att skapa textila accessoareroch kuriosa. Möjlighet att samla udda produktgrupper med unikdesign på en plats. LÄS MER

 3. 3. Förmedling av kommersiella fastigheter i skuggan av finanskris

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Viktor Sikström; Erik Sohlberg; [2010]
  Nyckelord :Kommersiella fastigheter; fastighetsförmedling; finanskris;

  Sammanfattning : Titel: Förmedling av kommersiella fastigheter i skuggan av finanskris Nivå: B-uppsats Författare: Erik Sohlberg, Viktor Sikström Handledare: Tommy Gerdemark Datum: 2009 december Syfte: Att ge blivande fastighetsmäklare och redan etablerade fastighetsmäklare en inblick i fastighetsförmedlingens förutsättningar och problem gällande den kommersiella fastighetsmarknaden. Metod: Information har hämtats ur litteratur kopplat till ämnet i form av böcker, tidskrifter och internet. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesuppbyggnad-Små åtgärder som kan ge stora resultat

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :SANNA MUNKBO; MALIN NILSSON; [2010]
  Nyckelord :brand building;

  Sammanfattning : Titel: Varumärkesuppbyggnad – Små åtgärder som kan ge stora resultatFörfattare:Sanna Munkbo och Malin NilssonHandledare: Göran Andersson, Dana Reklambyrå Rebecca Enar, Capri CollectionTyp av arbete: B-uppsats i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsutveckling, 15 hpInstitution: TextilhögskolanSpråk: SvenskaHuvudämne: Varumärkesuppbyggnad och marknadsföringsmetoderBakgrund: I dagens samhälle märker man att marknadsföringen spelar en stor roll hos företagen, det har ingen betydelse hur bra produkten är om man inte kan nå ut med den på marknaden. Det krävs också att man lyckas skapa en stark varumärkesprofil och en nisch som gör att man skiljer sig från konkurrenterna. LÄS MER

 5. 5. Behövs användbarhet på Internet? : Is usability necessary on the Internet?

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Jane Lindkvist; Susanne Nilsson; [2005]
  Nyckelord :Användbarhet; användarvänlighet; användarvänlig; användartester; tester; ;

  Sammanfattning : Denna B-uppsats utreder begreppet användbarhet och jämför olika yrkeskategoriers uppfattning om användbarhet. Arbetet fokuserar på användandet på hemsidor. Arbetet är avgränsat och behandlar användbarhet på hemsidor och hur intervjuade yrkeskategorier resonerar kring användbarhet. LÄS MER