Sökning: "internet consumption"

Visar resultat 6 - 10 av 297 uppsatser innehållade orden internet consumption.

 1. 6. Automated Intro Detection ForTV Series

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Tiago Redaelli; Jacob Ekedahl; [2020]
  Nyckelord :intro detection; Hidden Markov model; feature selection; image similarity comparison; average hash; SVT; intro detektion; dold Markovmodell; attributselektion; bildlikhet; average hash; SVT;

  Sammanfattning : Media consumption has shown a tremendous increase in recent years, and with this increase, new audience expectations are put on the features offered by media-streaming services. One of these expectations is the ability to skip redundant content, which most probably is not of interest to the user. LÄS MER

 2. 7. Context-Based Authentication and Lightweight Group Key Establishment Protocol for IoT Devices

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Nico Ferrari; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Context-based authentication; Fuzzy commitment scheme; Cryptographic key establishment; Lightweight cryptography; Contiki; One-way accumulators;

  Sammanfattning : The concept of the Internet of Things is driven by advancements of the Internet with the interconnection of heterogeneous smart objects using different networking and communication technologies. With the rapidly increasing number of interconnected devices present in the life of a person, providing authentication and secure communication between them is considered a key challenge. LÄS MER

 3. 8. Utveckling av mätmetod och prestandaanalys av LoRa

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Parham Gitijah; [2019]
  Nyckelord :LoRa; IoT; LPWAN; Internet of Things; signal strength; packet loss; latency; jitter; data rate; passive measurement; LoRa; LPWAN; IoT; datahastighet; bandbredd; signalstyrka; paketfördröjning; paketförlust; fördröjningsvariation; passiv mätning;

  Sammanfattning : Internet of Things(IoT) tillämpningar har ökat under de senaste åren och därför behövs nya kommunikationstekniker som uppfyller kriterierna låg strömförbrukning, lång räckvidd samt låg kostnad, som behövs för att distribuera tekniken i samhället. LoRa (Long Range) är en framstående trådlös kommunikationsteknik som utvecklades av LoRa Alliance för att uppfylla dessa kriterier. LÄS MER

 4. 9. Hantering av nätverkscache i DNS

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Hans Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Caching name server; DNS; Internet of Things; Ipv6; Unbound; PowerDNS Recursor; Cachande namnserver; DNS; Sakernas Internet; Ipv6; Unbound; PowerDNS Recursor;

  Sammanfattning : The Domain Name System, DNS, is a fundamental part in the usability of the Internet, but its caching function is challenged by the increase of address size, number of addresses and automation. Meanwhile, there are limits in the memory capacity of certain devices at the Internet’s edge towards the Internet of Things. LÄS MER

 5. 10. Performance Evaluation of Multicast Behavior in Congested Networks

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Urmila Jyothula; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Compuverde’s software-defined storage product uses multicast for the communication between servers in a cluster. The product makes use of IP UDP multicast for sending status messages between the servers that forms the storage cluster. The storage clusters capacity and performance scales linear to the number of servers in the cluster. LÄS MER