Sökning: "internet forum"

Visar resultat 1 - 5 av 325 uppsatser innehållade orden internet forum.

 1. 1. BASED, REDPILLED, AND FPBP. Examining identification through discursive/affective practices on 4chan/pol/

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Henrik Bergius; [2022-02-08]
  Nyckelord :Affect; Discourse; 4chan; Fascism; Radicalization; Disciplining; Online political space;

  Sammanfattning : In a political landscape increasingly more influenced by far-right populism, the potential for political projects aiming to expand democracy is challenged. With the internet becoming an important arena for political discussion, this begs the question of how online spaces function as politically radicalizing. LÄS MER

 2. 2. Offer eller förövare-i vems ögon? : En netnografisk studie av konstruktioner av offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Joline Ramstedt; Lovisa Landqvist; [2022]
  Nyckelord :Sexualbrott och sexuella trakasserier; offer; förövare; Flashback; Familjeliv; tematisk analys; genusteori; det idealiska offret;

  Sammanfattning : Sexualbrott och sexuella trakasserier kan beskrivas som ett utbrett samhällsproblem, detta trots lagstiftning och verksamheter som arbetar förebyggande mot problemen. Syftet med studien har varit att undersöka hur offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp beskrivs, samt vilka argument som förs gällande deras trovärdighet. LÄS MER

 3. 3. "Jag är en så kallad incel" : En netnografisk studie om män som lever i ofrivilligt celibat och deras hat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emma Tränk; Nora Lundstedt; [2022]
  Nyckelord :Incels; hate; online community; stigma; masculinity; misogyny; Incels; hat; onlinegemenskap; stigma; maskulinitet; misogyni;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine incels expressions of hate on a Swedish online forum. The term incel means involuntary celibacy and has come to attract mainly heterosexual men who have difficulty succeeding in romantic and sexual relationships. Furthermore, the incel community is characterized by misogyny and incitements to violence. LÄS MER

 4. 4. Överskuldsatthet - En netnografisk studie om överskuldsattas beskrivningar av sitt mående på forumet LånForum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Salomon de Leeuw; Sophie Mösges; [2022]
  Nyckelord :Over-indebtedness; netnography; well-being; Goffmans concept of stigma; the economy-shame model; Social Sciences;

  Sammanfattning : There are some people that cannot bear with their own burden of debt. These are over-indebted individuals. Research show that the reasons for over-indebtedness are macroeconomic shocks, personal shocks such as sickness, divorce and unemployment, but also sociological factors that make individuals want to spend more than they should. LÄS MER

 5. 5. Attitydanalys på ett internetforum med general-purpose-verktyg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mårten Forssner; Frida Aldenbäck; [2022]
  Nyckelord :Sentiment Analysis; Internet Forums; General-purpose tool; Attitydanalys; Internetforum; General-purpose-verktyg;

  Sammanfattning : För människor uppstår det ofta problem vid behandling och organisering av stora mängder information. Detta ledde i slutet på 90-talet till att automatiserad textkategorisering började utvecklas. Sedan dess har tillväxten av sociala medier och sociala nätverk på internet ökat explosionsartat. LÄS MER