Sökning: "internet interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade orden internet interaktion.

 1. 1. IoT inom bevattningssystem : En kvalitativ studie om hur IoT kan påverka hållbarheten av bevattningssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jasper Thijssen; Noor Kabtool; [2022]
  Nyckelord :Irrigation; Internet of Things; Sustainability; Usability; Bevattning; Internet of Things; Hållbarhet; Användbarhet;

  Sammanfattning : Den stora förbrukningen av grundvatten i Sverige har blivit problematisk de senaste åren, speciellt under somrarna. Detta leder till att kommunerna utforskar olika lösningar för att minska vattenslöseri. Ett av områden som utforskas är hur vattenslöseri kan minimeras i den kommunala bevattningen av plantor. LÄS MER

 2. 2. E-tjänster eller gentjänster : En användarfokuserad utvärdering av kommunala e-tjänsters användbarhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Johanna Koefoed; Alexandra Gutenberg; [2022]
  Nyckelord :User-centered design; Usefulness; Usability; Electronic services; e-government; Användarcentrerad design; Användarnytta; Användbarhet; Elektroniska tjänster; e-förvaltning;

  Sammanfattning : Introducerandet av e-samhället har medfört både stora samhällsmöjligheter och samhällsutmaningar på individ-, organisations- och samhällsnivå. Det är i dagsläget invävt i vår vardagliga tillvaro och har med tiden transformerat hela samhället. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas den psykiska hälsan av datainsamling : Kvalitativ studie om hur individers psykiska hälsa påverkas av datainsamling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sebastian Kedner; [2022]
  Nyckelord :Data; datainsamling; personlig integritet; psykisk hälsa; psykiskt välbefinnande; psykisk ohälsa; big data; Internet; digitala medel;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur individers psykiska hälsa och personliga integritet påverkas av datainsamling på internet. Modern teknik idag kan dra stor nytta av data och det kan användas för olika ändamål. Två exempel på användningsområden för insamlad data är individanpassad reklam och rekommendationssystem. LÄS MER

 4. 4. Parasociala Interaktioner eller: Hur jag slutade ängslas och lärde mig att älska livestreamen - En kvantitativ studie om parasociala interaktioner på Twitch.tv, sociala behov och psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malcolm Van Der Meijs; William Lahtela; [2022]
  Nyckelord :Parasociala interaktioner; psykisk ohälsa; sociala behov; livestream; Twitch.tv Parasocial interactions; mental illness; social needs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en värld där en kontinuerlig ökning av både internetanvändning och psykisk ohälsa är en verklighet för den svenska befolkningen. Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan psykisk ohälsa, sociala behov och parasociala interaktioner (icke-reciproka beteenden och relationer med medieprofiler) bland svenskar som använder sig av livestreamingtjänsten Twitch. LÄS MER

 5. 5. Same Same But Different : Att navigera sociala medier som familjeterapeut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Hannah Lukka; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psykoterapeuten har en rad regler och normer som styr hens agerande både i den privata och professionella sfären. Hen är både en privatperson men även en individ som företräder ett yrke och ibland en organisation. LÄS MER