Sökning: "internet museer"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden internet museer.

 1. 1. Establishment of trustworthiness in the digitization project'International Dunhuang Project' : Authenticity and transparency

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Paschalia Terzi; [2015]
  Nyckelord :trustworthiness; digitization; authenticity; transparency; trovärdighet; digitalisering; autenticitet; transparens;

  Sammanfattning : Cultural institutions that hold unique and valuable physical items only for restricted access untilnow are experiencing a change that demands them to take up the role of information providers aswell. International Dunhuang Project is a digitization project that has been taken as an example toinvestigate this phenomenon and more particularly issues of trustworthiness and how it can beestablished in the digital environment. LÄS MER

 2. 2. När kommer upphovsrätten in i bilden? : En kvalitativ studie av digitalt tillgängliggörande av bildmaterial

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper; Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Freja Svensson; Zejna Delic; [2015]
  Nyckelord :upphovsrätt; urval; kulturarv; digitalt tillgängliggörande; arkiv; bibliotek; museer; ABM; digitalisering; kvalitativ metod; copyright; selection; cultural heritage; digital access; archives; libraries; museums; ALM; digitization; qualitative method; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to investigate the effect of copyright on the selection of pictorial material for digital access at cultural heritage institutions. We also look into the attitudes of cultural heritage workers towards copyright. LÄS MER

 3. 3. Skolslöjd med studiebesök

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jonna Pile; [2014-06-26]
  Nyckelord :Kursplanen i slöjd; Lgr 11; museipedagogik; skolorganisation; slöjd; studiebesök;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att ta reda på i hur stor utsträckning slöjdlärare använder sig av det utbud avmuseilektioner som finns på Göteborgs museer och institutioner. Syftet är vidare att undersöka på vilka olika sättslöjdlärare använder sig av museilektioner i sin undervisning. LÄS MER

 4. 4. Morgondagens arkiv : Om arkivhantering i framtiden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Mikael Larsson; [2011]
  Nyckelord :Archives; Archivists; Future; Future studies; Digital preservation; Arkiv; Arkivarier; Samarbete mellan arkiv; bibliotek och museer; Framtidsstudier;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to create a future scenario of what archiving might look like in the future. The main theory used in the study comes from future studies, but also a theory about the social impact of technology on work were used. LÄS MER

 5. 5. Det var en gång ett museum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkeologi och antikens historia

  Författare :Jeanette Gimmerstam; [2010]
  Nyckelord :form; innehåll; förmedling; tvärvetenskaplig; marknadsföring; utställning; museum; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är undersöka förutsättningarna för Österlens museum att tillhandahålla en permanent utställning, förmedling och publik verksamhet i samband med sina fyra verksamhetsområden arkeologi, allmoge, textil samt fiske och sjöfart. Uppsatsens inriktning på frågeställningarna kommer att utgå ifrån fyra olika teman: innehåll, form, förmedling samt marknadsföring. LÄS MER