Sökning: "internetanvändning"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet internetanvändning.

 1. 1. “Om man inte pratar om det kan man inte göra något åt det heller”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Björkman; Sarah Börjesson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Nätgrooming; fritidshem; kapabla väktare; digital kompetens; digital litteracitet; informellt lärande; formellt lärande; sociokulturellt perspektiv; barn som sociala aktörer;

  Sammanfattning : Internet är en viktig del i barns vardagliga liv där bibehållandet och skapandet av sociala relationer kan ses centralt. Genom internet och digitala verktyg finns det stora möjligheter till lärande, men det finns även risker som kan påverka barnens liv negativt. LÄS MER

 2. 2. Internetanvändning – en digital möjlighet för att minska ensamhet och social isolering bland äldre : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Duha Ahmed; [2023]
  Nyckelord :digital communication; elderly; internet; loneliness; social isolation; digital kommunikation; ensamhet; internet; social isolering; äldre;

  Sammanfattning : Introduktion: Ensamhet liksom social isolering bland äldre är ett folkhälsoproblem som återfinns i stora delar av världen. Antalet äldre personer förväntas öka exponentiellt inom de närmsta årtiondena. Därmed förväntas även prevalensen av ensamhetsdrabbade äldre att öka. LÄS MER

 3. 3. Understanding Access to Clean Cooking Fuels in Kenya

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Manuel Enrique Salas Salazar; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Adoption of clean cooking fuels is conditioned by factors known as barriers and enablers, which characterize the decision-making environment of a household. Access to clean cooking is a target part of the Sustainable Development Goals, yet it currently stands at 19.5% in Kenya. LÄS MER

 4. 4. Jorden runt på 80 millisekunder. En rättsvetenskaplig uppsats om huruvida brotten förtal och olaga integritetsintrång är tillräckligt anpassade till dagens internetanvändning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vilma Moks; [2023]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; yttrandefrihet; internet; digitalisering; förtal; olaga integritetsintrång; spridning; uppgift; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a world where an increasing portion of our lives takes place online, new elements to consider emerge that affect our realities. In a digital era where people can hide behind their screens, the spread of gossip, private photos, and harassment has gained new life. LÄS MER

 5. 5. Reklamidentifiering och medverkansansvar vid marknadsföring på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cajsa Johansson; [2023]
  Nyckelord :Sociala medier; Reklamidentifiering; Medverkansansvar; Marknadsföring; EU-rätt; DSA; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Internet usage and social media have exploded in recent years, which has brought about a change to advertising. Social media has become a place full of recommendations and inspiration, but also a workplace for influencers who promote various products and services. LÄS MER