Sökning: "internetleverantörer"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet internetleverantörer.

 1. 1. Dynamiska blockeringsförelägganden mot internetleverantörer - En förutsättning för vitesförbudets överlevnad i en digitaliserad värld?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Ollila; [2019-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att förhindra intrång i immateriella rättigheter på internet kan rättighetshavare ansöka om blockeringsförelägganden mot internetleverantörer som, genom att tillhandahålla internetuppkoppling, möjliggör intrång i immateriella rättigheter på internet. En rättighetshavares ansökan om ett blockeringsföreläggande måste innehålla ett precist och klart avgränsat förbudsyrkande. LÄS MER

 2. 2. Puncturable Symmetric KEMs for Forward-Secret 0-RTT Key Exchange

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Matilda Backendal; [2019]
  Nyckelord :cryptography; cryptographic protocols; session resumption; forward secrecy; 0-RTT; TLS 1.3; puncturable PRFs; key encapsulation mechanisms; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The latest version of the Transport Layer Security protocol (TLS 1.3) introduces a pre-shared key zero round-trip time (0-RTT) mode. This enables session resumption with no latency before the first application data can be sent, at the cost of losing forward secrecy and replay protection. LÄS MER

 3. 3. Försvara det öppna internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :FCC; internetleverantörer; nätneutralitet; internet; digitala marknaden; socialliberalism; nyliberalism; konkurrens; frihet; reglering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper aims to examine whether the Federal Communications Commission’s (FCC) debate during 2017 regarding the bill “Restore internet Freedom” can be understood through a theoretical neo-liberal and social-liberal ideological perspective. The purpose of this paper is to clarify and bring an understanding of what was said in the debate regarding the bill, by trying to interpret what political ideas these arguments express. LÄS MER

 4. 4. Ett begränsat internet? - Om internetleverantörers ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Anstrin; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; internetleverantörer; upphovsrättsintrång; internet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att utreda internetleverantörers ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång då internetleverantörer tillhandahåller internetuppkoppling till sådant intrång. Uppsatsen har också klargjort vilka upphovsrättsintrång som kan aktualisera internetleverantörers ansvar, samt vilka åtgärder företagen kan tvingas vidta för att förhindra förevarande intrång. LÄS MER

 5. 5. Åtkomst nekad: sidan du söker är inte tillgänglig : Internetleverantörers blockering av piratsidor på grund av upphovsrättsintrång – en analys av blockeringsförelägganden och konsekvenserna av dem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Pousette Grönqvist; [2018]
  Nyckelord :blockeringsförelägganden; blockering; fildelning; internetleverantörer; mellanhand; vitesförbud; nedladdning; streaming; piratebay; InfoSoc; IPRED;

  Sammanfattning : .... LÄS MER