Sökning: "internkommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet internkommunikation.

 1. 1. Intern kriskommunikation mellan ledning och medarbetare : Fallstudie i en idéburen organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Andersson; Christina Sandin; [2022]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Kris; Idéburen organisation; Strategisk internkommunikation; Organisationskultur; Sensemaking;

  Sammanfattning : The purpose of this case study was to contribute with knowledge on how a non-profit organization works strategically with internal crisis communication. The study aimed at answering how management and co-workersperform internal communication before, during and aftercrises. LÄS MER

 2. 2. Organiseringsprocessen av livsmedelsbutikers hållbarhetsarbete : -En kvalitativ studie om ekologisk hållbarhet och internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Ljungberg; Nykvist Michaela; [2022]
  Nyckelord :Organization; CSR; ecological sustainability; internal communication; sustainability management; Organisering; CSR; ekologisk hållbarhet; internkommunikation; hållbarhetsstyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Företag har idag ett större krav på sig att värna om miljön eftersom produktion och konsumtion står för en stor del växtgasutsläpp. Ledning och chefer behöver därför organisera sitt hållbarhetsarbete över hela verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationens effekt vid en förändringsprocess : En retorisk studie i omorganisationens inledningsfas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karl Norell; Simon Olsson; [2022]
  Nyckelord :Omorganisation; retoriska medel; retorisk analys; in-group; push-back; förändringsprocess; brådskande känsla; internkommunikation;

  Sammanfattning : Reorganizations in the private sector must occur intermittently for a company to adopt to its market climate. The thesis focuses on the initial part of the reorganization. LÄS MER

 4. 4. Ledningens internkommunikation som verktyg i förändringsprocessen ur ett medarbetarperspektiv

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Indira Cavka; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förändringstakten i hela samhället har blivit snabbare genom åren och det är framför allt tekniken som driver denna utveckling menar Olsson (2017). Organisationer ställs inför många utmaningar och förändringar inom verksamheten är nödvändiga för organisationens överlevnad. LÄS MER

 5. 5. Intranätets roll i organisationskommunikation : En fallstudie på Cibes Lift Group AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sofia Ljunggren; [2022]
  Nyckelord :Internkommunikation; Organisation; Organisationsmedlemmar; Intranät; Informationsbehov;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how employees at Cibes Lift Group ABperceive the organization's intranet as an information and communication channel. The study examines employees' perception of the intranet, the information value of the intranet and whether employees perceive that their tasks affect the perception of the intranet. LÄS MER