Sökning: "internkommunkation"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet internkommunkation.

 1. 1. Internkommunikation vid förändringsarbete : en studie av internkommunikationen vid omlokaliseringen av Konsumentverket

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Anna Granander; Cecilia Kallhagen; [2006]
  Nyckelord :The Swedish Consumer Agency; change management; internal communication; relocation; Konsumentverket; förändringsarbete; internkommunkation; omlokalisering;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to through theories about internal communication, channels to communicate through and change management study how these can be related to the processes at the Swedish Consumer Agency due to its future relocation. The main question within this essay is therefore:- How has the internal communication and the change management at the Swedish Consumer Agency developed in comparison with the prescribed theories?This essay is divided into three different parts (ideal, reality, ideal/reality) which can be derived to the essays theory, result and analysis chapters. LÄS MER

 2. 2. INTERNKOMMUNIKATION - verktyg för förändringsarbete i nätverksorganisationer. En studie av NOSAM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Martina Hajkova; Mattias Lindberg; Nader Kiswani; [2005]
  Nyckelord :internkommunkation; nätverk; ledarskap; nosam; Development cooperation; Utvecklingssamarbete; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppkomsten av NOSAM har sin grund i att dagens moderna samhällsutveckling mer eller mindre tvingar regioner att samarbeta för att stärka sin attraktionskraft gentemot omvärlden. Helt enkelt en ökad konkurrens. LÄS MER