Sökning: "internprissättning dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden internprissättning dokumentation.

 1. 1. Internprissättning : En komparativ studie om Sverige, Kina och Singapore utifrån medlemskap respektive icke-medlemskap i OECD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Frykmer; Jessica Thai; [2018]
  Nyckelord :Transfer pricing; transfer pricing laws and guidelines; arm’s length principle; price methods; documentation; cultural dimensions; OECD; Sweden; China; Singapore; Internprissättning; lagar och riktlinjer för internprissättning; armlängdsprincipen; prismetoder; dokumentation; kulturella dimensioner; OECD; Sverige; Kina; Singapore;

  Sammanfattning : Internprissättning anses vara ett av de mest kritiska problemen när det kommer till nationell och internationell beskattning. Den växande globaliseringen har resulterat i uppkomsten av många nya multinationella verksamheter, vilket även har till följd att transaktioner mellan företag med verksamhet i olika länder ökat. LÄS MER

 2. 2. Internprissättning utifrån OECD:s modellregelverk : en komparativ studie mellan Tyskland och Storbritannien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Leijon; Dzana Softic; [2017]
  Nyckelord :Germany; United Kingdom; transfer pricing; transfer pricing methods; transfer pricing guidelines; OECD; arm’s length principle; documentation; Tyskland; Storbritannien; internprissättning; internprissättningsmetoder; riktlinjer för internprissättning; OECD; armlängdsprincipen; dokumentation;

  Sammanfattning : Den fortsatt snabba tillväxten av internationell handel och den ökade globaliseringen harresulterat i en ökning av användandet av internprissättning inom koncerner. Detta har i sin turuppmärksammat multinationella företag, som till följd av detta hamnat i mitten av en storm avstridigheter. LÄS MER

 3. 3. BEPS avseende internprissättning och förhållandet till EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niels Jargård; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; internprissättning; transfer pricing; BEPS; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The international organization OECD has developed a comprehensive action plan, the BEPS project, which aims to prevent national tax bases to erode due to that multinational companies allocate taxable profits in countries with low tax rates. Cross-border intra-group transactions is a predominant method to achieve the desired profit allocation. LÄS MER

 4. 4. Dokumentera mera? : Internprissättningsdokumentationens betydelse för bevisprövningen vid tillämpning av korrigeringsregeln

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Caroline Björnfot; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; transfer pricing; internprissättning; internprissättningsdokumentation; bevisprövning; bevisvärdering;

  Sammanfattning : Transfer Pricing är ett internationellt fenomen som tar sikte på de transaktioner som företas mellan bolag i intressegemenskap. Regler som reglerar prissättningen av sådana typer av transaktioner har funnits i svensk skatterätt sedan 1920-talet, men det är inte först de senaste årtiondena transaktionerna kraftigt uppmärksammats av de internationella skattemyndigheterna. LÄS MER

 5. 5. Transfer pricing : råder harmonisering mellan Sverige och USA enligt OECDs riktlinjer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cecilia Stellan; Sebastian Lorentsen; [2016]
  Nyckelord :Transfer Pricing; Sweden; USA; Harmonization; OECD; Guidelines; arm s length principle; CCA; transfer pricing methods; Transfer pricing documentation.; Internprissättning; Sverige; USA; Harmonisering; OECD; Riktlinjer; armlängdsprincipen; CCA; prissättningsmetoder; dokumentationskrav.;

  Sammanfattning : Världsekonomin är i ständig tillväxt. Till följd av globaliseringen av ekonomin har allt fler multinationella koncerner etablerats. För att kunna effektivisera och vinstmaximera inom sina organisationer har multinationella bolag utnyttjat olika länders skattesystem. LÄS MER