Sökning: "internrekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet internrekrytering.

 1. 1. Rekryteringsprocessen, valet mellan intern eller extern rekrytering: En utredande studie om IKEA och Lisebergs rekrytering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Eriksson; Miguel Riscado Pereira; [2018-08-29]
  Nyckelord :rekrytering; rekryteringsprocess; internrekrytering; externrekrytering; IKEA; Liseberg;

  Sammanfattning : Denna studie tar upp ämnet rekrytering med syfte att undersöka hur IKEA och Lisebergs rekryteringsprocess ser ut samt hur valet av interna eller externa kandidater i ledande befattningar beaktas i praktiken i dessa organisationer. Detta är ett aktuellt ämne att undersöka då personal ofta beskrivs som en av organisationers viktigaste tillgångar (Lindelöw, 2003). LÄS MER

 2. 2. Rekrytering och utvärdering av fystränare inom herrelitishockeyn : En undersökning av SHL-lagens strategier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Elise Göransson; Linnea Bergström; [2018]
  Nyckelord :Rekrytering; rekryteringsprocess; utvärdering; utvärderingsprocess; fystränare; idrottsorgansationer; SHL;

  Sammanfattning : Till följd av idrottens fortsatta kommersialisering och professionalisering har behovet av ny kompetens uppstått bland idrottsorganisationer. Därav har även nya roller blivit aktuella för idrottsorganisationer, framförallt bland elitföreningar. En av dessa roller är fystränare. LÄS MER

 3. 3. Varför stannar man på en arbetsplats?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Zarah Rosell; Pontus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Organizational commitment; the psychological contract; retention; employer branding and culture; personal development; career development; Organizational commitment; det psykologiska kontraktet; behålla anställda; employer branding och kultur; kompetensutveckling; karriärutveckling;

  Sammanfattning : There exists a huge amount of quantitative research about organizational commitment, the psychological contract and its relevance for retention. We do, however notice a lack of qualitative research when it comes to commitment, the psychological contract and how different factors cooperate to achieve retention. LÄS MER

 4. 4. Internrekryteringens roll i den interna drivkraften - En kvalitativ studie om internrekrytering och dess implikationer för individuell motivation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Anna Lindegren; Anna Nelson; [2017]
  Nyckelord :Internal recruitment; Recruitment; Employee motivation; Individual motivation;

  Sammanfattning : The concept of internal recruitment is of growing importance and interest to organizations in society, in particular companies operating in the private sector. Annual reports tell a story about internal recruitment as a phenomenon that contributes to an organizational culture, personal growth and something that facilitates succession planning. LÄS MER

 5. 5. Att bli chef över sina kollegor : Den nya rollen och konsekvenser för relationer i arbetsgruppen inom vård och omsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Agneta Lindkvist; Marie-Louise Viklund; [2017]
  Nyckelord :ledarskap; internrekryterad; relation; personalansvar; vård och omsorg;

  Sammanfattning : Med ett välfungerande ledarskap växer medarbetarnas respekt, förtroende och tillit för ledaren. På vilket sätt chefen rekryteras kan påverka ledarens auktoritet, legitimitet och ställning, vilka är viktiga aspekter för att utföra chefsuppdraget på ett tillfredställande sätt. LÄS MER