Sökning: "internt upparbetade immateriella"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden internt upparbetade immateriella.

 1. 1. Digitaliseringens hjälpande hand : En potentiell lösning på problematiken vid identifiering och värdering av internt upparbetade immateriella tillgångar

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Isac Petersson; Isac Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; immateriella tillgångar; internt upparbetade immateriella tillgångar; identifiering; värdering; forskning och utveckling; IFRS; big data och digitala beslutsprocesser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur digitaliseringen inom redovisnings- och revisionsbranschen påverkar identifieringen och värderingen av internt upparbetade tillgångar som uppstått på grund av forskning och utveckling. Metod: Studien har en kvalitativ metod och använder sig av en abduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Internt upparbetade immateriella tillgångar : En komparativ studie aveuropeiska korsnoterade företag på NYSE och NASDAQ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alina Berg; Sebastian Dahlström; [2016]
  Nyckelord :Internally generated intangible asset; research and development; IAS 38; IASB; FASB; ASC; Form 20-F; cross-listing; institutional theory; legitimacy theory; cultural dimensions; Internt upparbetade immateriella tillgångar; forskning och utveckling; IAS 38; IASB; FASB; ASC; Form 20-F; korsnotering; institutionell teori; legitimitetsteorin; kulturella dimensioner;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har företag, nationer och ekonomier blivit alltmerkunskapsorienterade. Samtidigt som världsglobaliseringen av ekonomier för multinationellaföretag innebär att innehavet av internt upparbetade immateriella tillgångar ökar och får alltstörre betydelse. LÄS MER

 3. 3. Forskning eller Utveckling? Valmöjligheter och avgränsningsproblematik i redovisning av internt upparbetade immateriella tillgångar för läkemedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Jakobsson; Emma Wiklund; Martina Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Läkemedelsföretag; Internt upparbetade immateriella tillgångar; Aktivering; Forskning och utveckling; Avgränsningsproblematik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera hur företag i läkemedelsbranschen redovisar forskning och utveckling, om de aktiverar utvecklingsutgifter och varför, samt hur de i så fall hanterar avgränsningsproblematiken. Studien utgår från en kvalitativ metod där enskilda intervjuer med läkemedelsföretag har utförts. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesvärdering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Annelie Sjöstrand; Anna Ozgul; [2013]
  Nyckelord :Varumärkesvärdering; Värderingsmetoder; Varumärken;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva vilka metoder det finns enligt rekommendationer och standarder för redovisning av varumärken och jämföra det med vilka metoder som används av företag i praktiken genom att studera deras respektive årsredovisningar.Metod: Studien präglas av en kvalitativ metod med kvantitativa inslag där en semi-strukturerad intervju blandas med data från årsredovisningar. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingskostnaders påverkan vid valet mellan K2 och K3

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Viktor Mattsson; Damir Trokić; [2013]
  Nyckelord :K2 K3; egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar; internt upparbetade;

  Sammanfattning : Introduction: Bokföringsnämnden started the K-project in 2004. The purpose was to collect rules and standards for different categories of companies in a complete set of regulations. Small businesses were given the option to choose between K3 which is the main regulatory and K2 which is a simplified regulatory framework. LÄS MER