Sökning: "internt varumärke"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden internt varumärke.

 1. 1. Företags strategiska kommunikation etableras i dialog - En kvalitativ intervjustudie av företags strategiska kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Maja Hurtigh; [2019-02-07]
  Nyckelord :Företag; strategisk kommunikation; varumärke; organisationskultur- och identitet; corporate social responsibility; strategisk improvisation; översättning och tolkning; intern och extern dialog;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna studien är att studera hur kommunikatörer tolkar företags strategiska kommunikation till företagens operativa kommunikations resultat.Teori: Strategisk kommunikation, varumärke, organisationskultur- och identitet, corporate social responsibility, strategisk improvisation, tolkning samt dialog. LÄS MER

 2. 2. Förhållande mellan internt varumärke och distansarbete : En kvalitativ studie om hur internt varumärke kan implementeras vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Pernilla Tarabay; Emelie Richter; Ottilia Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Teleworking; digitizing; internal branding; internal marketing; brand building; Distansarbete; digitalisering; internt varumärke; intern marknadsföring; internt varumärkesbyggande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka förhållandet mellan internt varumärkesbyggande och personal som arbetar på distans. Detta för att hjälpa företag att identifiera utmaningar vid internt varumärkesbyggande vid distansarbete. Genom att identifiera utmaningar ämnar studien att bistå företagen vid internt varumärkesbyggande. LÄS MER

 3. 3. ATT BYGGA FRÅN INSIDAN : En kvalitativ fallstudie om internt varumärkesbyggande på Coop

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Carolina Heimdahl Pettersson; Johannes Ågren; [2019]
  Nyckelord :internal branding; leadership; rebranding; internt varumärkesbyggande; ledarskap; varumärkesförändring;

  Sammanfattning : Internt varumärkesbyggande handlar om att på något sätt säkerställa att ett företags varumärkeslöfte anammas av de anställda så att varumärket verkställs i praktiken och i och med det möter de förväntningar som varumärket skapat hos kunden. För att företag ska lyckas förmedla sitt budskap till kund så är det därför viktigt att företag lyckas förena de anställda med företagets varumärke. LÄS MER

 4. 4. Minskad personalomsättning med hjälp av intern employer branding : En fallstudie om hur ett känt företag inom telekombranschen kan minska personalomsättningen av kundtjänstmedarbetare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mia Englund; Lina Fjellström; [2019]
  Nyckelord :Brand; employer branding; internal employer branding; telecom industry; employee turnover; organizational culture; Varumärke; employer branding; intern employer branding; telekombranschen; personalomsättning; organisationskultur;

  Sammanfattning : A brand is one of the most important assets that an organization has. It is a complex collectionof experiences and images that belongs to the surrounding world and it can have a huge impacton the organization. Today, brands are used in various ways and in different areas. One of theseareas is employer brand. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivarvarumärket inom en kommun : Vad är en attraktiv arbetsgivare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Hanna Bengtsson; Caroline Norstedt; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Values; Attractive employer; External and internal employer brand.; Arbetsgivarvarumärke; Värdegrund; Attraktiv arbetsgivare; Externt och internt arbetsgivarvarumärke.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att i samarbete med en kommun i Mellansverige genomföra en studie om kommunens arbete vad gällde deras arbetsgivarvarumärke samt upplevelsen av en attraktiv arbetsgivare. Detta har undersökts ur arbetsgivarens respektive medarbetarnas perspektiv. LÄS MER