Sökning: "internt varumärkesbyggande"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden internt varumärkesbyggande.

 1. 1. Förhållande mellan internt varumärke och distansarbete : En kvalitativ studie om hur internt varumärke kan implementeras vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Pernilla Tarabay; Emelie Richter; Ottilia Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Teleworking; digitizing; internal branding; internal marketing; brand building; Distansarbete; digitalisering; internt varumärke; intern marknadsföring; internt varumärkesbyggande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka förhållandet mellan internt varumärkesbyggande och personal som arbetar på distans. Detta för att hjälpa företag att identifiera utmaningar vid internt varumärkesbyggande vid distansarbete. Genom att identifiera utmaningar ämnar studien att bistå företagen vid internt varumärkesbyggande. LÄS MER

 2. 2. ATT BYGGA FRÅN INSIDAN : En kvalitativ fallstudie om internt varumärkesbyggande på Coop

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Carolina Heimdahl Pettersson; Johannes Ågren; [2019]
  Nyckelord :internal branding; leadership; rebranding; internt varumärkesbyggande; ledarskap; varumärkesförändring;

  Sammanfattning : Internt varumärkesbyggande handlar om att på något sätt säkerställa att ett företags varumärkeslöfte anammas av de anställda så att varumärket verkställs i praktiken och i och med det möter de förväntningar som varumärket skapat hos kunden. För att företag ska lyckas förmedla sitt budskap till kund så är det därför viktigt att företag lyckas förena de anställda med företagets varumärke. LÄS MER

 3. 3. From zero to hero : En fallstudie om hur användandet av internt varumärkesbyggande tagit Gekås Ullared till toppen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Veronica Ahlström; Frida Edlund Pihlaja; [2018]
  Nyckelord :Ett företags anseende; Internt varumärkesbyggande; Kundvärde;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor                                Syftet är att skapa en förståelse för internt varumärkesbyggande hos företag. Studien avser även att bidra med en insikt om hur den vetskapen kan ge bidrag till positiva kundvärden, för att stärka företagets goda anseende och därmed deras position på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Internt varumärkesbyggande - En studie om internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Victoria Persson; Cassandra Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :Corporate Brand; Internt varumärkesbyggande; Franchise; Fastighetsbyrån; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Internt varumärkesbyggande – En studie om internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. VT 2017. LÄS MER

 5. 5. Internt varumärkesbyggande : Förmedling av ett varumärke i en serviceorganisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Frisk; Laura Åberg; [2016]
  Nyckelord :varumärke; internt varumärkesbyggande; kommunikation; servicekultur; värderingar; intern varumärkesorientering;

  Sammanfattning : Serviceorganisationer med direkt kundkontakt kräver att de anställda uppfattar och förmedlar varumärket till konsumenten enligt företagets uttalade varumärkesmål. Internt varumärkesbyggande är en process som innebär att anställda är en tillgång i uppbygganden av varumärket, genom kontakten med kunderna. LÄS MER