Sökning: "interntransport"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet interntransport.

 1. 1. Fokusering av produktionslayouten på ett litet företag : En fallstudie på Svenska Maskinskyltfabriken

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Kazem Bahadori; Gustav Almroth Berg; [2020]
  Nyckelord :Production layout; flow efficiency; internal transport; focused factory; Production economics; lean; Produktionslayout; flödeseffektivitet; interntransport; fokusera fabrik; konkurrensmedel; LEAN; transportminimering; Produktiosekonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft till syfte att finna åtgärder för att genom ett mer logiskt stringent flöde kunna fokusera produktionen i ett mindre företag, Svenska maskinskyltfabriken (SMF-skylt). Då flödet genom fabriken ändrats under åren, med nya maskiner och produkter har ett behov av att se över och anpassa det till dagens förhållanden uppstått. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling av transportlösning för interntransport av kompressorer : Koncept generering, evaluering, design och prototyptillverkning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Axel Qvick; [2018]
  Nyckelord :Produktutveckling; Konstruktion; Transport; Kompressor; Logistik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar produktutvecklingen av en ny transportlösning för interntransport av kompressorer, vid Volvo Cars motortillverkning i Skövde. Dagenstransportlösning består av plasttråg som är svårhanterliga för monteringspersonal och har en låg transportkapacitet. LÄS MER

 3. 3. Service Design for Internal Sustainable Mobility : Designing Internal Sustainable Mobility Solutions for employees at a Swedish Automotive Industry

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Vishal Baid; Irén Seres; [2017]
  Nyckelord :sustainable mobility; service design; personnel transport; industry; hållbar interntransport; tjänstedesign; personaltransport; industry;

  Sammanfattning : This thesis is a service design project investigating the matter of internal sustainable mobility provided for employees within the industrial area of Scania CV AB, in Sweden. The purpose of the project was to offer new transport service ideas to Scania or improve the existing ones based on the needs and behaviours of the users. LÄS MER

 4. 4. Studie av interntransporter vid SKF Göteborg

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Alexander Westbroek; Niklas Hardling; [2016]
  Nyckelord :logistik; interntransport; transport;

  Sammanfattning : SKF Gothenburg is planning on a restructuring of their production area and sees this as an excellent opportunity to update and make their internal logistics more efficient. This thesis suggests how a more efficient internal logistics can be achieved with higher fill ratios and minimal environmental impact. LÄS MER

 5. 5. En kostnadseffektivisering av distributionsstrukturen : - studie utförd hos NCC Roads AB region Sydväst

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jonatan Jansson; Martin Eriksen; [2007]
  Nyckelord :Kostnadseffektivisera; Distributionsstruktur; Transport; Totalkostnad; Asfalt; Grus;

  Sammanfattning : NCC Roads producerar och tillhandahåller krossprodukter, asfalt samt asfaltbeläggning. En av företagets strategiska inriktningar år 2006 och framåt är fokus på kostnadseffektivitet. Under den senaste tiden har arbetet koncentrerats mot området logistik, framförallt inköp samt transport. LÄS MER