Sökning: "internutredningar inom polisen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden internutredningar inom polisen.

 1. 1. Internutredningsutredningsutredningen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Smångs; Petter Hallberg; [2016]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : När poliser anmäls för brott handläggs utredningen inom den egna myndigheten. Detta har orsakat diskussioner under lång tid och flera statliga utredningar har undersökt om uppgiften istället borde ligga hos en fristående myndighet. LÄS MER

 2. 2. Poliserns internutredningar : Ett konstitutionellrättsligt problem?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rahima Ortac; [2015]
  Nyckelord :Konstitutionellrätt;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka brottsutredningar mot polisanställda, s.k. internutredningar inom polisen, utifrån ett konstitutionellrättsligt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Allmänhetens förtroende för polisens internutredning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Magnus Nordlund; Henrik Vernerlund; [2006]
  Nyckelord :Polisen i samhället;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker vad som gjorts för att höja allmänhetens förtroende för polisens interutredningar. Vi anser att bristen av objektivitet i den mediala bevakningen av polisen påverkar allmänhetens förtroende för polisens internutredningar. LÄS MER

 4. 4. Internutredningar inom polisen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dan Bengtsson; [2003]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva min uppsats om internutredningar inom polisen. Inledningsvis behandlar jag hur man handlägger anmälningar mot poliser för brott de begått i tjänsten. Vidare går jag igenom hur de utredningar som följer på anmälningarna går till, vilka det är som ansvarar för och verkställer dem. LÄS MER