Sökning: "interoperabilitet problem"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden interoperabilitet problem.

 1. 1. Blockchain Technology in the Health Data Ecosystem : A Qualitative Study on the Role of Blockchain for Health Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Viktor Paulsrud; Jakob Snihs; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Blockchain Technology; DLT; Healthcare; Health Data; Electronic Medical Records; PGHD; Blockkedja; Blockkedjeteknologi; Sjukvård; Hälsa- och sjukvård; Hälsodata; Journalsystem; PGHD;

  Sammanfattning : During the last few years, there has been increasing interest in making medical records more centered around patients. Empowering the patient more in the care process has proven to increase the quality of care. LÄS MER

 2. 2. Användning av filformatet IFC i byggprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Trinh Tran; Rifqa Al-sammaraie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggnadsinformationsmodellering (BIM) kan utföras med olika programvaror som används av de olika aktörerna i ett byggprojekt. BIM medför flera fördelar för byggprocessen som till exempel modelleringsfördelar, tekniska fördelar och ekonomiska fördelar. LÄS MER

 3. 3. More tools for Canvas : Realizing a Digital Form with Dynamically Presented Questions and Alternatives

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS; KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Reshad Sarwar; Nathan Manzi; [2019]
  Nyckelord :Canvas; Learning Management System LMS ; Learning Tools Interoperability LTI ; Docker containers; Microservices Architecture; REST API; Dynamic survey systems; Canvas; Lärplattform; Lärverktyg Interoperabilitet; Dockercontainenrar; Mikroservices arkitekektur; RESTful API; Dynamisk undersökningssystem;

  Sammanfattning : At KTH, students who want to start their degree project must complete a paper form called “UT-EXAR: Ansökan om examensarbete/application for degree project”. The form is used to determine students’ eligibility to start a degree project, as well as potential examiners for the project. LÄS MER

 4. 4. Controller Area Network : Möjlig CAN-buss lösningar inom entreprenadbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Emil Tillberg; [2019]
  Nyckelord :CAN; Controller Area network; J1939; ISOBUS; ISO 11783; CANopen; CanKingdom.;

  Sammanfattning : Företaget engcon Nordic AB producerar redskap till   entreprenadbranschen, där tiltrotator är hjärtat i deras verksamhet. För att   förbättra användningen och förenkla installationen har en litteraturstudie   gjorts som tittar på två delar, funktionen kring CAN-buss som grund för ett   kommunikationssystem, och olika högre lager protokoll som byggs ovanpå CAN. LÄS MER

 5. 5. What are the challenges of developing a marketplace for real-time data?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Isak Allansson; Gustav Eglénius Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Development; Marketplace; Real-time data;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras de problem och utmaningar som finns vid utvecklandet av en marknadsplats för realtidsdata. Några lösningar på dessa utmaningar är också föreslagna. Med realtidsdata menas data från olika typer av sensorer som tex termometrar och luftfuktighets sensorer. LÄS MER