Sökning: "interoperabilitet problem"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden interoperabilitet problem.

 1. 1. More tools for Canvas : Realizing a Digital Form with Dynamically Presented Questions and Alternatives

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS; KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Reshad Sarwar; Nathan Manzi; [2019]
  Nyckelord :Canvas; Learning Management System LMS ; Learning Tools Interoperability LTI ; Docker containers; Microservices Architecture; REST API; Dynamic survey systems; Canvas; Lärplattform; Lärverktyg Interoperabilitet; Dockercontainenrar; Mikroservices arkitekektur; RESTful API; Dynamisk undersökningssystem;

  Sammanfattning : At KTH, students who want to start their degree project must complete a paper form called “UT-EXAR: Ansökan om examensarbete/application for degree project”. The form is used to determine students’ eligibility to start a degree project, as well as potential examiners for the project. LÄS MER

 2. 2. What are the challenges of developing a marketplace for real-time data?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Isak Allansson; Gustav Eglénius Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Development; Marketplace; Real-time data;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras de problem och utmaningar som finns vid utvecklandet av en marknadsplats för realtidsdata. Några lösningar på dessa utmaningar är också föreslagna. Med realtidsdata menas data från olika typer av sensorer som tex termometrar och luftfuktighets sensorer. LÄS MER

 3. 3. Blockchain technology within the Swedish healthcare sector

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Kristoffer Szilagyi; Carl Glennfalk; [2018]
  Nyckelord :Artefact; Blockchain technology; Blockchain; e-Health; Healthcare; Health Informatics HIT ; Interoperability;

  Sammanfattning : Sverige är ett av de mest framträdande digitaliserade länderna inom EU. Men vissa sektorer har hamnat efter i digitaliseringsprocessen, en av dem är sjukvården. Sjukvården är en av de mest informationsintensiva sektorerna i det svenska samhället, det är kritiskt att IT-systemen är sammanhållna och kommunicerande med varandra, s.k. LÄS MER

 4. 4. Knowledge Elicitation of Human Activities Using a Graphical Modeling Language

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andreas Brännström; [2018]
  Nyckelord :Knowledge elicitation; Activity theory; Human-Computer-Interaction; Data interoperability; Artificial intelligence; Kunskapsförmedling; Aktivitetsteorin; Människa-Dator-Interaktion; Interoperabilitet; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Recent, and ongoing, research has been addressing the general problem of representing complex human activities for the purpose to provide intelligent software agents with a way to identify, reason, and evaluate human activities. Reliable evaluation of complex human activities requires the intelligent agent to obtain a representation that comprises distinguishing features of an activity. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of IoTivity: A Middleware Architecture for the Internet of Things

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Kajsa Elfström; [2017]
  Nyckelord :Internet of Things; IoTivity; Middleware; Open Connectivity Foundation; Standard; Sakernas Internet; IoTivity; Mellanvara; Open Connectivity Foundation; Standard;

  Sammanfattning : Today the Internet of Things (IoT) lacks universal standards for communication and interaction between devices. There is a wide collection of diverse software architectures for IoT applications on the market, where smart devices from different manufacturers are often unable to interact with each other. LÄS MER