Sökning: "interorganisatorisk samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden interorganisatorisk samverkan.

 1. 1. Samverkan – en rakare väg mot målet? En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser i samverkansprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Larsson; Hanna Westberg; [2019-03-13]
  Nyckelord :Samverkan; interprofessionell; interorganisatorisk; socialsekreterare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av samverkansprocesser bland socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. En premiss till studien är att socialsekreterarens uppdrag är mångsidigt och komplext och att deras upplevelser av samverkan inom människobehandlande organisationer därmed är intressant att utforska. LÄS MER

 2. 2. Bilden av att samverka : En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Therese Tjärndal; Palmqvist Melinda; [2019]
  Nyckelord :social work; mental ill-health; interorganizational collaboration; social representation; institutional theory; socialt arbete; psykisk ohälsa; interorganisatorisk samverkan; sociala representationer; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 3. 3. Komplext men nödvändigt : samverkan ur hemtjänstchefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Benny Nordmark; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; hemtjänstchef; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att identifiera, beskriva och analysera hur hemtjänstchefer upplever samverkan i sitt arbete. Det jag ville undersöka var hur hemtjänstchefernas arbete påverkades av den och vilka hinder och möjligheter de upplevde med samverkan. LÄS MER

 4. 4. Förändringsarbete av informationsflöden i en interorganisatorisk samverkan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Juliana Brandt; [2019]
  Nyckelord :communication; b2b; Automation; Customer trust; Quality Management; Interorganizational exchange; Interorganizational Alliance; Interorganizational Relationships; Digitalization; Change Management; Strategic Interoganizational Relationships; Digital Transformation; API; Process Modelling.;

  Sammanfattning : In recent years, the train's punctuality, Sweden's ranking in the European Railway Performance Index and the train industry's customer satisfaction have decreased. The largest and most influential players in the train industry are Trafikverket and SJ AB, which are two state-owned organizations. LÄS MER

 5. 5. Samverkan inför ensamhällsstörning : Interorganisatorisk samverkan mellan kommuner i Västerbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karla Escobar Barzola; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER