Sökning: "interorganizational trust"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden interorganizational trust.

 1. 1. “Samhällsnyttan och affärsnyttan måste gå hand i hand” En Fallstudie om Skånetrafikens interorganisatoriska relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Thell; André Lådö; Mattias Cicak; [2021]
  Nyckelord :Interorganizational management accounting IOMA ; Public-private partnerships PPP ; Interorganizational relationships; Interorganizational collaboration; Public sector; Formal control; Informal control.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: “Public welfare and business benefits must weigh equally” Seminar date: 2021-01-15 Course: FEKH69, Degree project Undergraduate level 15 ECTS, Business Administration Authors: Mattias Cicak, André Lådö & Jacob Thell Advisor: Rolf Larsson Keywords: Interorganizational management accounting (IOMA), Public-private partnerships (PPP), Interorganizational relationships, Interorganizational collaboration, Public sector, Formal control, Informal control. Purpose: Study the use of IOMA in Skånetrafikens interorganizational relationships. LÄS MER

 2. 2. Förändringsarbete av informationsflöden i en interorganisatorisk samverkan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Juliana Brandt; [2019]
  Nyckelord :communication; b2b; Automation; Customer trust; Quality Management; Interorganizational exchange; Interorganizational Alliance; Interorganizational Relationships; Digitalization; Change Management; Strategic Interoganizational Relationships; Digital Transformation; API; Process Modelling.;

  Sammanfattning : In recent years, the train's punctuality, Sweden's ranking in the European Railway Performance Index and the train industry's customer satisfaction have decreased. The largest and most influential players in the train industry are Trafikverket and SJ AB, which are two state-owned organizations. LÄS MER

 3. 3. Interorganisatoriska projekt: - Hanteringen av interagerande osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Hildén; Alexandra Zschiedrich; [2019]
  Nyckelord :Temporary organizations; interorganizational project; interactional uncertainty; crisis management; embeddedness; Temporära organisationer; interorganisatoriska projekt; interagerande osäkerhet; krishantering; förankring;

  Sammanfattning : Interagerande osäkerhet är ett viktigt ämne, men ytterst lite forskning har gjorts om dess påverkan på samarbete i interorganisatoriska projekt. Studien fokuserar på frågeställningen på vilka sätt hanteras interagerande osäkerhet i interorganisatoriska projekt. LÄS MER

 4. 4. Inter-organizational knowledge management : A case study in a Swedish economic association

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anders Storman; Elin Storman; [2019]
  Nyckelord :Inter-organizational knowledge management; economic association; regional development; knowledge sharing; knowledge creation; knowledge reuse; trust; collaboration.;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this case study is to understand how inter-organizational knowledge management is conducted in an economic association by analysing how different actor representatives perceive the inter-organizational collaboration. Design/methodology/approach The method of this study is qualitative, with a single case study of an economic association in Dalarna, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Samarbete baserat på avtal eller förtroende? : Fördelningen mellan formell och informell styrning i interorganisatoriska relationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Isabelle Hallin; Maria Larsson; [2018]
  Nyckelord :Formal control; informal control; contract; trust; interorganizational relationships; cooperation; Formell styrning; informell styrning; avtal; förtroende; interorganisatoriska relationer; samarbete;

  Sammanfattning : Problematisering: Interorganisatoriska relationer är komplexa och problematiska där ekonomiska variabler ska förenas med personliga känslor och värderingar. Det gör att det krävs någon form av styrning för att säkerställa att samarbetsparterna verkar i linje med organisationernas gemensamma intresse och för att motverka opportunistiska beteenden. LÄS MER