Sökning: "interpellation"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet interpellation.

 1. 1. INVANDRARE SOM ALDRIG INVANDRADE ATT DEKONSTRUERA BEGREPPET ANDRA GENERATIONENS INVANDRARE Kartläggning och förklaringar av identitetstyper hos personer med utlandsfödda föräldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ramin Shirali; [2019-02-07]
  Nyckelord :Andra generationens invandrare; utländsk bakgrund; socialkonstruktivism; identitetskonstruktion; strukturell lingvistik; minoriteter; binära kategorier; vithet; interpellation; negering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas hur begreppet andra generationens invandrare har dolt en mångfald av olika identitetstyper som personer till utlandsfödda föräldrar kan ha. Att personer födda eller uppvuxna i Sverige klassificeras som andra generationens invandrare är missvisande, eftersom livsförutsättningar och erfarenheter kan ha format olika identitetstyper som inte reflekterar begreppet i fråga. LÄS MER

 2. 2. The Silencing of the Lamb : a critical conceptual study of subjectivity, right–holders, and human rights

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Morgan Björö; [2019]
  Nyckelord :Subjectivity; Human Rights; moral rights; the animal; interest; Other; Other– as–subject; language; Social Sciences;

  Sammanfattning : It is widespread human doxa that moral concern towards the animal is less important than what we direct towards our fellow human–beings. The animal is avowedly less rational, less susceptible to pleasure, and less capable of creating meaningful interactive relationships, or so widely accepted at least. LÄS MER

 3. 3. En kritisk diskursanalys av riksdagsdebatt om den svenska regeringens förhållningssätt till Turkiets ockupation av Afrin

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Rojin Tutak; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : The interpellation debate on Turkey's invasion of Afrin has been mentioned and circulated in the Swedish parliamentary debate. It is debated and discussed why the Foreign Minister Margot Wallström has not yet condemned the invasion, although Turkey's actions clearly show that the attack on the city has mainly hit Kurdish goals and groups in the city. LÄS MER

 4. 4. "Matematik är så mycket mer än att räkna" : En diskursanalytisk studie kring matematiska diskurser från facktidskriften Förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linnea Torgilsman; [2017]
  Nyckelord :Discourse; discourse analysis; early childhood education; mathematics; subjectivity; Diskurs; diskursanalys; förskolan; matematik; subjekt;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the view the authors of the articles and the teachers have on the topic mathematics and what discourses can compromise the teacher’s point of view and therefore compromise the children’s mathematical self-concept by examining the discourses within the journal Förskolan through a qualitative discourse analysis. I am aiming to highlight what sort of discourses the journal is recreating and thus the preschool teachers bring into the preschool. LÄS MER

 5. 5. Alliera de Alienerade - En studie om den kvinnofierade hårfria kroppens alienation och fetischism i den maktrådande utomhusreklamen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Erica Uussalu; [2016-04-05]
  Nyckelord :hårfri norm; maktrelationer; alienering; fetischism; utomhusreklam; diskursanalys; the other ; ideal femininitet; interpellation; makt kunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att föra en diskussion kring hur den kvinnofierade kroppen görs (hårfri) i utomhusreklam, samt hur och vilka maktrelationer som är delaktiga. Denna diskussion sker i form av en diskursanalys med flera teoretiska perspektiv och med ett material i bakgrunden. LÄS MER