Sökning: "interpretation musik"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden interpretation musik.

 1. 1. Alternativa övningsmetoder för musiker: En studie i övning utan huvudinstrument för enskilda musiker och små ensembler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hannah Lindmossen; [2021]
  Nyckelord :Alternativa; Mentalisering; Metoder; Musik; Musiker; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Samspel; Öva; Övning; Alternative; Educational science; Imagery; Methods; Music; Music education; Musical interaction; Musicians; Practice; Practise; Practising; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I Alternativa övningsmetoder för musiker – del 1 presenteras olika sätt på vilka musikaliska färdigheter kan övas genom mentalisering och andra alternativa övningsmetoder som inte inkluderar användande av musikernas huvudinstrument. Den visar också hur dessa metoder kan kombineras. LÄS MER

 2. 2. Ta ton : En kvalitativ intervjustudie om körsång och integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Linnéa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Social work; integration; choir; music; community; identity. Socialt arbete; kör; musik; gemenskap; identitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tune up – A qualitative interview study about choir music and integration [Translated title] This essay concerns the use of choral music in relation to integration. The purpose of the study has been to investigate which aspects of choral singing are emphasized as important in the integration process, with a special focus on music and community. LÄS MER

 3. 3. Tolkning och uttryck i grupp : Musiklärares syn på interpretation i ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maja Hovmark; [2021]
  Nyckelord :interpretation; ensemble; musikundervisning; tolkning; uttryck;

  Sammanfattning : I kursplanerna för ensemble i gymnasiet framgår tydligt att tolkning, gestaltning och uttryck ska ingå i undervisningen. Det finns inga entydiga definitioner av dessa begrepp och hur de omsätts i praktiken varierar. Musikalisk interpretation kan handla om gestaltning genom text, musik och kropp. LÄS MER

 4. 4. Facilitating Improvisation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Antti Lähdesmäki; [2020-10-29]
  Nyckelord :Intuition; Improvisation; Facilitation; Experience;

  Sammanfattning : The artistic process I have gone through has led to me finding a method called Facilitating improvisation. My goal is to create circumstances and structures, which readily suggest the musicians and listeners to take a phenomenological approach to listening to my music and facilitate for intuitive playing and improvising, leading to an interpretation that also is meaningful regarding my compositional aesthetics. LÄS MER

 5. 5. Att imitera sig till musikaliska uttrycksmedel

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Johansson; [2020-09-22]
  Nyckelord :valthorn; Glière; imitation; interpretation;

  Sammanfattning : This essay explores imitation as a method for developing means of interpretative expression. The experiments made are based around the 1952 recording of Reinhold Gliéres Horn Concerto in B-flat Op.91 by Valeriy Polekh. By imitating chosen parts of Polekh´s playing valuable insights about interpretation were gained and new techniques were learned. LÄS MER