Sökning: "interpreter"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade ordet interpreter.

 1. 1. “Sequenza I per flauto solo” Luciano Berio Differences between the proportional notation edition and the traditional rhythmic edition and its implications for the interpreter

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Alba María Jiménez Pérez; [2020-06-22]
  Nyckelord :Berio; sequenza; flute; proportional notation; traditional rhythmic notation;

  Sammanfattning : This master thesis presents a comparison between the two versions of the pieceSequenza I for solo flute, written by Luciano Berio. Finding two editions of a piece with sodifferent approach regarding the notation is not so common and understanding the processbehind their composition is really important for its interpretation. LÄS MER

 2. 2. Patienternas upplevelse och erfarenhet av vårdmötet utifrån transkulturellt perspektiv : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Theodor Dozzi; Tatiana Veretennikova; [2020]
  Nyckelord :Patientens upplevelse; Transkulturell omvårdnad; Språkbarriär; Kulturbarriärer; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund I vårt nutida heterogena samhälle är transkulturell omvårdnad där patienterna varken delar samma kultur eller talar samma språk med vårdpersonalen högaktuellt för patienttillfredsställelse. Forskning har visat att patienter som inte förstår eller talar det språk som vårdpersonal talar har större risk att missförstå både sin egen situation och sin behandling. LÄS MER

 3. 3. Språkbarriärer i den perioperativa vården : En intervjustudie med anestesisjuksköterskor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Felix Ruiter; David Steen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: As an anesthesia nurse, you are responsible for the perioperative care, which includes informing the patient about the coming anesthesia. This can be difficult if there is a language barrier, a lack of a common language to communicate in. LÄS MER

 4. 4. Translating Truthfulness and Credibility: On Socio-Legal Construction of Refugee Through Language Interpretation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sümeyra Özçimen; [2020]
  Nyckelord :Refugee Determination Process; Credibility Assessment; Asylum-Seeker; Interpretation; Foucault; Truth; Salvation; Language; Interpreter; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis revolves around how the truthfulness of the asylum claim is constructed within the process of refugee status determination in Sweden by focusing on the role of interpretation. The study asks what role interpretation plays in the formation of truth within the credibility assessment of asylum claims. LÄS MER

 5. 5. Att vårda patienter med annat modersmål än ens egna – en litteraturstudie av sjuksköterskors och annan vårdpersonals erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Raihle Lagnecranz; [2020]
  Nyckelord :Hälsa- och sjukvårdspersonal; Språkbarriärer; Tolk; kommunikationsbarriärer;

  Sammanfattning : Migration har alltid funnits men har ökat mer och mer på senare tid vilket lett till ökade krav på anpassning av kommunikation i vården. Sjuksköterskans fyra huvudansvar såsom att främja hälsa, förebygga sjukdomar, återställa hälsa och lindra lidande kan försvåras och förhindras av eventuella språkbarriärer. LÄS MER