Sökning: "interruption"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet interruption.

 1. 1. “En talare åt gången” - En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alex Kennegård; Emelie Skoog; Ida Palm Ekspong; [2022-02-24]
  Nyckelord :Public service; final debate; gender equality; party leader; female politicians; male politicians; interruption; conversational analysis;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the essay is to investigate whether female and male party leaders are being interrupted equally, during the 2010s final debates in Sveriges Television (SVT). This, due to Public Service’s requirements of conducting equal programme activities, where interruptions are used as a measurement of equality. LÄS MER

 2. 2. Speech Fluency and Ageing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Harry Polfeldt; [2022]
  Nyckelord :fluency; age; ageing; aging; linguistics; language; disfluencies; disfluency; dysfluency; dysfluencies; speech; error; errors; psycholinguistics; pause; pauses; repetition; repetitions; lengthening; lengthenings; prolongation; prolongations; swedish; interruption; interruptions; filled; unfilled; unfilled pause; unfilled pauses; filled pause; filled pauses; speech error; speech errors; speech fluency; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Several physiological changes in the speech production process in old age have been documented, yet studies of cognitive changes are few and inconclusive. The current study investigates changes in rates of disfluencies, rates of speech errors and speech rate to examine if speech fluency changes throughout the adult lifespan, as well as whether the influence of task complexity on fluency remains constant regardless of the age of the speaker. LÄS MER

 3. 3. Backend-utveckling av tidsredovisningsapplikation för Devize : Migrering av data via API och rapportsammanställning

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Felicia Gillström; [2022]
  Nyckelord :React Admin; databashantering; backend-utveckling; CRUD-funktionalitet; API; postgreSQL; TypeScript;

  Sammanfattning : This report summarizes the procedure of the independent work in the final course DT140G. The project's task and main goal has been to help the company involved to enable a potential interruption with a time registration service called Harvest which they currently consume. LÄS MER

 4. 4. Upprätthållande av ett säkert flöde över en sterilbarriär under vattenlinjen för ex vivo organperfusion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Tove Hager; Klara Almgren; [2022]
  Nyckelord :ex vivo organperfusion; sterilbarriär; flöde; utlopp; biokompatibilitet; HCR; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ex vivo organ perfusion is a technique that aims to increase the amount of organ donors by treating an otherwise nonfunctional organ with a perfusion fluid outside of the body to restore its function. UGLK Science is an ex vivo organ perfusion company outside of Lund specializing in kidney transplantation. LÄS MER

 5. 5. Manufacturing in Europe Vs. North America : A case study of a global manufacturer

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Oskar Högklint; Oscar Bergstrand; [2022]
  Nyckelord :Supply chain; Logistics; ABC-calculations; Transportation calculations; risks;

  Sammanfattning : Abstract  Purpose – The purpose of this study is to investigate if it is more efficient and effective to manufacture in North America or supply from Europe. This will be calculated with the help of a tool created by the two authors. LÄS MER