Sökning: "intersectionality theory"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden intersectionality theory.

 1. 1. Homeless women´s emergency housing situation in the city of Gothenburg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emelie Ekbrand; [2020-08-18]
  Nyckelord :Women; Homeless; Vulnerability; Emergency Accommodation;

  Sammanfattning : The aim with this study is to gain an insight into how homeless women, who already are avulnerable group in the society, experience an even more vulnerable environment when anemergency accommodation only for women relocated and became part of an emergencyaccommodation where both men and women live. In order to fulfil the purpose two questionswere the core of my material: How do the women get affected in a practical sense, whenmoved from a separate women’s emergency accommodation and become part of anemergency accommodation where both men and women live?; What are these women’sfeelings and perceptions of living close to a gender mixed accommodation?This essay consists of interviews with five women who lives in an emergency accommodationin Gothenburg county. LÄS MER

 2. 2. När queer barn stör ordningen: En studie av pedagogers förhållningssätt till HBTQI-frågor i förskolor i Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Wróbel; [2020]
  Nyckelord :LGBTIQ-inclusive education; norm-critical pedagogy; intersectionality; critical race theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Departing from the high level of health issues that exists among LGBTIQ youth in Sweden, this study examines how pedagogues in preschools in Malmö implement LGBTIQ issues based on queer theory, intersectionality and critical race studies. The research takes a qualitative approach and uses material from interviews and participatory observations conducted at two preschools in Malmö. LÄS MER

 3. 3. #Blessed : the blesser phenomenon : transactional sex and intergenerational relationships in urban South Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Joanne Palfreman; [2020]
  Nyckelord :blessees; blessers; sexual and reproductive health and rights; South Africa; transactional sex; Social Sciences;

  Sammanfattning : Relationships between women and typically older men for gifts and money in exchange for sex in South Africa are common, and known as blesser relationships. Their increasing acceptability and accessibility has been linked to negative sexual and reproductive health outcomes among young black African women. LÄS MER

 4. 4. Critical Pedagogy in the Visual Arts Classroom – A Story of Emancipation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zusy Ahlner; [2020]
  Nyckelord :visual arts education; critical pedagogy; critical theory; intersectionality; visual arts syllabus; social justice; content analysis; emancipation pedagogy;

  Sammanfattning : This inquiry aims to contribute to the understanding of critical pedagogy and its implications for the visual arts classroom as it identifies the transformative dimensions of critical pedagogy in visual arts education. Consequently, this inquiry answers the questions: What are the views of critical pedagogy that can be discerned in the current Swedish syllabus for visual arts? And, how can the transformative dimensions of critical pedagogy be manifested in the visual arts classroom? The rationale of the study rests on the visual arts teachers’ importance to provide pupils with means for understanding the world in a nuanced way. LÄS MER

 5. 5. "Det går inte att ha förtroende till ett system som inte gillar oss" : En kvalitativ intervjustudie om unga transpersoners erfarenheter av och förtroende till trans-, hälso- och sjukvården och psykiatrin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Erica Brodén; [2020]
  Nyckelord :Transgender; non-binary; experience; health care; trust; Social Sciences;

  Sammanfattning : Transpersoner tillhör en marginaliserad grupp som ofta tvingas möta olika typer av diskriminering i samhället. Tidigare forskning visar att förtroendet till samhället är lågt i denna grupp, samt att erfarenheter av bemötande från personal i vården till stor del är av negativ karaktär. LÄS MER