Sökning: "intersektionalitet företag"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden intersektionalitet företag.

 1. 1. Invandrarkvinnor i Sverige som entreprenörer och företagare : En kvalitativ intervjustudie om invandrarkvinnors användning av socialt kapital och dess betydelse som resurs och produkt av entreprenörskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Faria Mohamud; [2019]
  Nyckelord :Etnisk entreprenörskap; Invandrarkvinnor i Sverige; Socialt kapital; Intersektionalitet; Sociala kontakter; Social status;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom etniskt entreprenörskap har visat hur viktigt sociala kontakter och nätverk är för att kvinnor från minoritetsgrupper ska kunna förändra sin individuella sociala status genom att som entreprenörer inkluderas i det nya samhället. Denna studies syfte har varit att undersöka vilka specifika strategier några invandrarkvinnor i Sverige använt sig av för att genom entreprenörskap förändra sina egna sociala kontexter. LÄS MER

 2. 2. Annonseringsplats: Inte en plats för alla – en intersektionell studie av annonsmaterial i tidningen VeckoRevyn

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filippa Sylvander; Fanny Lindén; Rebecka Johansson; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: intersektionalitet; representation; mångfald; VeckoRevyn; annonsmaterial; General Works;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker om en förändring har skett av representation och mångfald i VeckoRevyns annonser mellan år 2000 och 2016. Analysen är huvudsakligen baserad på feministisk teori och dagordningsteorin, och utgår från ett intersektionellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Hållbart företagande : Analys av tre svenska bolags inkluderingsarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Tsehainesh Tekleab; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Intersectionality; Gender and ethnicity; Type of governance; Inclusion work and Global Compact; Hållbart företagande; Intersektionalitet; Kön och etnicitet; Bolagsform; Inkluderingsarbete och Global Compact;

  Sammanfattning : In this essay I analyse how three Swedish companies with different types of governance carry out work aimed at promoting inclusion with focus on gender and ethnicity. There are three study questions: How does the type of governance affect the inclusion work in terms of national and international law? How do the companies operate within the framework of social sustainability in order to combat a homogeneous composition in relation to promotion to higher positions? Do the implementation strategies of the studied companies differ? The conclusions are that the implementation strategies differ between the studied companies and that the type of governance exerts has significant influence on the implementation strategies to promote and enhance inclusion to higher positions. LÄS MER

 4. 4. Det osynliga glastaket : om den låga andelen kvinnliga verkställande direktörer.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Tua Wigforss; Harriet Lubega; [2014]
  Nyckelord :homosocialitet; hegemonisk maskulinitet; glastak; rekrytering; kvotering; positiv särbehandling; homosociality; hegemonic masculinity; glass ceiling; recruitment; intersectionality; CEOs; Chairman; Managing directors; quotas; affirmative action; intersektionalitet; VD:ar; verkställande direktörer; styrelseordförande;

  Sammanfattning : Vi vill med denna studie ta reda på vilka mekanismer, som bidrar till den låga andelen kvinnor bland VD:ar i svenska privata företag och om situationen har förändrats de senaste tio åren. Syftet med uppsatsen är att undersöka glastaket från ett ovanifrån-perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Mångfald - ett begrepp i tiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fredrika Sundgren; [2014]
  Nyckelord :intersektionalitet; organisationskultur; organisation; mångfald; mångfaldsfrämjande; rekrytering; ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mångfald är ett begrepp som på senaste åren har visat sig vanligt förekommet i rekryterings- och arbetslivssammanhang. Det finns många anledningar till att mångfald hamnat i fokus på Svenska arbetsplatser idag. LÄS MER