Sökning: "intersektionalitet perspektiv arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden intersektionalitet perspektiv arbete.

 1. 1. Socialsekreterares och HVB-personalens erfarenheter av arbete med ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Cemile Dogan; Lawen Hassan; [2021]
  Nyckelord :Unaccompanied children; municipal social workers; cultural competence; cooperation between authorities; HVB; Ensamkommande barn; socialsekreterares kompetens; kulturkompetens; samarbete mellan myndigheter; HVB;

  Sammanfattning : Syften med studien var att undersöka och få en fördjupad förståelse kring socialsekreterares kompetens i arbetet med ensamkommande barn, detta utifrån socialsekreterare och HVB- personalens perspektiv. Studien undersökte även vikten av kulturkompetens och hur samarbetet fungerade mellan aktörerna. LÄS MER

 2. 2. "Alla i familjen måste liksom bete sig" : En studie om socialarbetares erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Kajsa Malm; Linn Larsson; [2020]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; socialt arbete; intersektionalitet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Styrs förskollärare av samhällets norm om mångfald?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Edina Sabic; Ranja Bezzina; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens Malmö symboliseras av en bred etnisk variation i samhällets population vilket gör att förskolorna präglas av mångkulturalitet. Den ökade variationen bland befolkningen skapar en komplexitet när det kommer till arbetet med mångfald eftersom förskollärarna enbart fokuserar på språk och etnicitet (Runblom, 2006, s. 7). LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa som ”Tabu” : En kvalitativ studie om nyanlända ungdomars upplevelser av psykisk ohälsa och hur den påverkar integrationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Nancy Kanaan; Jordanos Yemane; [2020]
  Nyckelord :Etnicitet; Integration; Intersektionalitet; Nyanlända ungdomar; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie som berör målgruppen nyanlända ungdomar vilka har immigrerat till Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka de nyanlända ungdomarnas upplevelser och perspektiv på psykisk ohälsa, även hur påverkan från strukturer i samhället och samhällets insatser kan medföra psykisk ohälsa bland nyanlända ungdomar i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Andra historier från medlemmarna i Knutby : En komparativ undersökning av de enskilda narrativen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linda Hedberg Wallenstein; [2020]
  Nyckelord :Knutby; Pingströrelsen; ”Kristi Brud”; Religionspsykologi; Makt; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Knutby Filadelfia är en liten pingstförsamling som de senaste 20 åren fått stort utrymme i svensk media. Efter avslöjande om stora missförhållanden som gått så långt att sexuella övergrepp utfördes på en minderårig tjej löste församlingen upp sig själv 2018. LÄS MER