Sökning: "intersektionalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 865 uppsatser innehållade ordet intersektionalitet.

 1. 1. ”Grabbarna kan inte hantera penslar”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :My Ancar; Linnea Stålsmeden; [2023-10-23]
  Nyckelord :Bildskapande; Genus; Kön; Jämställdhet; Intersektionalitet; Fritidshem; Konstruktivism; Genuskontrakt; Lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie behandlar bildskapandet i fritidshemmet i relation till ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka bildskapandet i fritidshemmet med fokus på ett genusperspektiv utifrån lärares beskrivningar av sina erfarenheter och utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Barns identitetsarbete i olika utbildningskontexter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Frykman; Klara Gellerstam; [2023-10-19]
  Nyckelord :Barns identitetsarbete; utbildningskontext; fritidshemmets verksamhet; lärares betydelse;

  Sammanfattning : Precis som alla andra frågar sig även barn vilka de är och hur de skall bli den de vill vara. Deras identitetsarbete formas i skolan, fritidshemmet och andra utbildningskontexter i och med att platser där de spenderar mycket av sin tid. I denna litteraturöversikt kopplas identitetsarbete samman med olika utbildningskontexter. LÄS MER

 3. 3. “Några är lite runda, några är lite fyrkantiga - men alla ska in i samma form” En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av sysselsättningsfrämjande arbete med kvinnor med autism samt erfarenheter av tvärprofessionell samverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alice Brännudd; Cecilia Westlund; [2023-06-26]
  Nyckelord :högfungerande autism; kvinnor; sysselsättning; samverkan; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur professionella förhåller sig till eventuell samhällelig exkludering av kvinnor med autism. Syftet var vidare att genom ett kvalitativt forskningsförfarande undersöka förhållningssätt gentemot målgruppen utifrån dels genusnormer, dels tvärprofessionell samverkan och utformning av sysselsättningsfrämjande insatser. LÄS MER

 4. 4. STEREOTYPER I FOTBOLLEN – SOM ETT SPEL MED VINNARE OCH FÖRLORARE - En kvalitativ språkanalys om kommentatorers rapportering ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Marion Lindström; Elsa Nilsson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Stereotyper; genus; intersektionalitet; fotboll; kommentatorer; jämställdhet; journalistik; kommunikation;

  Sammanfattning : Executive summary Football is one of the most popular sports in the world, where many people play, or at least watch the sport. Originally, the sport has been mostly played by men, which has contributed to an unequal football industry. Mainly, the industry is unequal when it comes to gender, ethnicity, sexuality, etcetera. LÄS MER

 5. 5. VAD TITTAR BARNEN PÅ, EGENTLIGEN? Representation i Youtubeinnehåll som konsumeras av barn i åldern 9–12 år

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Liebig; [2023-03-10]
  Nyckelord :Representation; Youtube; barn; genus; intersektionalitet; ECA;

  Sammanfattning : Executive summary Different media outlets have a big role in shaping our perception of reality, perhaps even more so for children. They have fewer reference points with real life than us adult, what they see in various channels is more or less all they know of the outside world. LÄS MER