Sökning: "intersektionalitetsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet intersektionalitetsperspektiv.

 1. 1. Nyckeln till integration : -       En kvalitativ studie om invandrarkvinnors situation på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Lundborg; Samira Wakili; [2018]
  Nyckelord :invandrarkvinnor; intersektionalitet; arbetsmarknad; diskriminering; integration;

  Sammanfattning : Invandrarkvinnor har haft störst svårigheter att integreras på den svenska arbetsmarknaden och är därför arbetslösa i större utsträckning än jämförbara grupper. Den här studien syftar till att undersöka hur invandrarkvinnor upplever sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden samt att undersöka vilka eventuella hinder och speciella förutsättningar i etableringsprocessen som dem upplever. LÄS MER

 2. 2. Genusintegrerad klimatfinansiering – för vem? En kritisk intersektionell diskursanalys av den gröna klimatfondens jämställdhetsplan och anpassningsprojekt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Noeline Trottein; [2018]
  Nyckelord :Den gröna klimatfonden; klimatfinansiering; klimatpolitik; kritisk diskursanalys; intersektionalitet; genusintegrering; genus; jämställdhet.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Women and men's ability to adapt to climate change depends largely on access to climate funding. Therefore, it is highly important that international climate politics make decisions in order to promote equal and gender sensitive financing. LÄS MER

 3. 3. Förvärvsarbetande kvinnor? : Statliga kommittéers ideal om kvinnor och arbete i 1930-talets Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Sandra Häll Pettersson; [2016]
  Nyckelord :genus; arbete; statliga offentliga utredningar; befolkningsfrågan; kvinnofrågan; Sverige;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker formandet av feminina ideal i samband med statliga offentliga utredningar om kvinnors förvärvsarbete under 1930-talet, och fokuserar på utredningarna genomförda av Befolkningskommissionen och Kvinnoarbetskommittén. Dessa utredningar var en produkt av den politiska debatten kring kvinnoarbetsfrågan och befolkningsfrågan som tagit mycket plats i riksdagsdebatterna under perioden. LÄS MER

 4. 4. HÄLSA, OJÄMLIKHET OCH ANSVAR - En litteraturstudie av omvårdnadsforskning som använder ett intersektionalitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Gustén; Liv Nordlund; [2015-12-04]
  Nyckelord :Forskarrollen; hälsa; intersektionalitetsperspektiv; kategorier; omvårdnad; omvårdnadsforskning; ojämlikheter i hälsa; sjuksköterskans ansvar; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån en syn på hälsa som inkluderar människans sammanhang och påverkan av samhällets organisering, samt ett uppdrag för sjuksköterskan att aktivt verka mot de ojämlikheter i hälsa som existerar i vår värld, eftersöktes en kritisk teori inom omvårdnadsfältet. Intersektionalitetsperspektivet med sin förståelse för samverkandemaktordningar eller identitetskategorier har på senare år använts inom omvårdnadsforskning över hela världen för att skapa kunskap relaterat till hälsoojämlikheter. LÄS MER

 5. 5. "Men shit, hur fan har vi kunnat glömma bort det?" : Falu kommuns socialtjänsts arbete gällande prostitution

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Anna Cederlöf; Isabelle Man; [2015]
  Nyckelord :prostitution; sex work; intersectionality; social services; social work.; prostitution; sexsäljare; intersektionalitet; socialtjänst; socialt arbete.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine whether and how the social services in the municipality of Falun is managing social work related to prostitution. It is a qualitative study based on three focus group interviews conducted in parts of the social services organization in the municipality of Falun. LÄS MER