Sökning: "intersektionalitetsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet intersektionalitetsperspektiv.

 1. 1. Styrs förskollärare av samhällets norm om mångfald?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Edina Sabic; Ranja Bezzina; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens Malmö symboliseras av en bred etnisk variation i samhällets population vilket gör att förskolorna präglas av mångkulturalitet. Den ökade variationen bland befolkningen skapar en komplexitet när det kommer till arbetet med mångfald eftersom förskollärarna enbart fokuserar på språk och etnicitet (Runblom, 2006, s. 7). LÄS MER

 2. 2. Kvinnors representation i historieläromedel : En diskursanalys av läromedel åk 1–6

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christina Aronsson; Emma Christoffersson; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; Kön; Genus; Intersektionalitet; Status; Diskursanalys; Läromedel; Historieläromedel; Läroböcker; Läromedel 1-3; Läromedel 4-6;

  Sammanfattning : Historien är speglad av bedrifter från både män och kvinnor som på ett eller annat sätt gjort avtryck och fortfarande påverkar det samhälle vi lever i idag. Utifrån det perspektivet borde både kvinnor och män finnas med i historieläromedel och bli uppmärksammade men istället är det många olika kategorier av kvinnor som lyser med sin frånvaro. LÄS MER

 3. 3. Nyckeln till integration : -       En kvalitativ studie om invandrarkvinnors situation på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Lundborg; Samira Wakili; [2018]
  Nyckelord :invandrarkvinnor; intersektionalitet; arbetsmarknad; diskriminering; integration;

  Sammanfattning : Invandrarkvinnor har haft störst svårigheter att integreras på den svenska arbetsmarknaden och är därför arbetslösa i större utsträckning än jämförbara grupper. Den här studien syftar till att undersöka hur invandrarkvinnor upplever sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden samt att undersöka vilka eventuella hinder och speciella förutsättningar i etableringsprocessen som dem upplever. LÄS MER

 4. 4. Genusintegrerad klimatfinansiering – för vem? En kritisk intersektionell diskursanalys av den gröna klimatfondens jämställdhetsplan och anpassningsprojekt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Noeline Trottein; [2018]
  Nyckelord :Den gröna klimatfonden; klimatfinansiering; klimatpolitik; kritisk diskursanalys; intersektionalitet; genusintegrering; genus; jämställdhet.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Women and men's ability to adapt to climate change depends largely on access to climate funding. Therefore, it is highly important that international climate politics make decisions in order to promote equal and gender sensitive financing. LÄS MER

 5. 5. Förvärvsarbetande kvinnor? : Statliga kommittéers ideal om kvinnor och arbete i 1930-talets Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Sandra Häll Pettersson; [2016]
  Nyckelord :genus; arbete; statliga offentliga utredningar; befolkningsfrågan; kvinnofrågan; Sverige;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker formandet av feminina ideal i samband med statliga offentliga utredningar om kvinnors förvärvsarbete under 1930-talet, och fokuserar på utredningarna genomförda av Befolkningskommissionen och Kvinnoarbetskommittén. Dessa utredningar var en produkt av den politiska debatten kring kvinnoarbetsfrågan och befolkningsfrågan som tagit mycket plats i riksdagsdebatterna under perioden. LÄS MER