Sökning: "intersektionell analys"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden intersektionell analys.

 1. 1. Skildringen av den våta fittan: En granskning av amerikanska reaktioner på raplåten WAP

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hedda-Louise Birgersson Wagner; [2021]
  Nyckelord :Populärkultur; hiphop; intersektionalitet; Cardi B; Megan Thee Stallion; sexualitet; USA; Law and Political Science; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I augusti 2020 släpper de kvinnliga hiphopartisterna Cardi B och Megan Thee Stallion låten WAP (Wet Ass Pussy). Låtsläppet blir internationellt uppmärk- sammat och låten blir debatterad utifrån det sexuellt explicita språk som används. LÄS MER

 2. 2. Funktionshindrande erfarenheter : en litteraturstudie om mottagandet av flyktingar med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Julia Mogensen; Helena Engström; [2021]
  Nyckelord :asylum seeker; disability; impairment; intersectionality; refugee; social model; asylsökande; flykting; funktionshinder; funktionsnedsättning; intersektionalitet; social model;

  Sammanfattning : Flyktingar med funktionsnedsättning tillhör två marginaliserade grupper och är därför extra utsatta. Det saknas samlad kunskap om deras situation. Syftet med denna studie är att beskriva och undersöka hinder som flyktingar med funktionsnedsättning möter i samband med mottagandet och inledande etableringsprocess. LÄS MER

 3. 3. Tillkomme ditt rike i Rhodesia : En intersektionell analys av Svenska kyrkans missionärers skildring av missionsarbetet i Rhodesia 1906 – 1942.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Hanna Sjöstedt; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkans mission; Rhodesia; Zimbabwe; ELCZ; Maktasymmetri; Intersektionell analys; Kvalitativ textanalys; Kritisk analys; Tillkomme ditt rike;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Bara SKRIK NÅT, ärligt jag skiter i resten" : En analys av Yolanda Bohms poesi som performativ och intersektionell aktivism

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Alice Wästberg; [2021]
  Nyckelord :Performativitet; queer litteratur; aktivism; gaga feminism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : This study examines how poetry can be understood as intersectional activism. Doing intersectional activism can be expressed in many different forms, and there is also no consensus in Sweden on how the intersectional perspective should be used or handled in academic, political and activist contexts. LÄS MER

 5. 5. Dagermans arbetande män : En marxistisk och maskulinitetsteoretisk analys av Stig Dagermans Streber

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska

  Författare :Emilia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Stig Dagerman; Streber; marxism; marxist; maskulinitet; intersektionalitet; intersektionell; socioekonomisk; klass; kön; hierarki; schematisk; makt; maktstruktur; maktsymmetri; dramatikanalys; drama; karaktärsanalys; Raymond Williams; Nina Lykke; Raewyn Connell; Priftis; Roberts; Sutch; Pusztai; Birthe Sjöberg;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur marxistiska och maskulinitetsteoretiska maktstrukturer påverkar relationerna mellan de fyra huvudkaraktärerna i Stig Dagermans dramatext Streber. Karaktärerna analyseras utifrån texten i Judasdramer från 1949. Analysen utgår ifrån repliker, karaktärsbeskrivningar och scenanvisningar. LÄS MER