Sökning: "intersektionellt perspektiv förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden intersektionellt perspektiv förskola.

 1. 1. Att bygga en normkreativ bokhylla En intersektionell analys av ett bokpaket från Olika Förlag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Miranda Högblom; [2019]
  Nyckelord :Bilderbok; Barnboksanalys; Förskola; Ikonotext; Intersektionalitet; Norm; Normkritik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Olika Förlags bokpaket som riktar sig mot förskolan. Syftet är att se hur fördelningen mellan olika sociala kategorier ser ut samt hur dessa skildras ur ett intersektionellt perspektiv. Bilderböckernas ikonotext har utgjort grunden för analysen vilket innebär det samspel som sker mellan text och bild. LÄS MER

 2. 2. Vem där? En intersektionell analys av identifikationsmöjligheter i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Catrin Runeke Svensson; Emmy Åkesson; [2019]
  Nyckelord :identifikation; identitet; förskola; hem; intersektionalitet; kön; klass; miljö;

  Sammanfattning : I förskolan är litteratur en stor del av barns vardag och de har ofta möjlighet att själva styra sin läsning beroende på vilken bok som tilltalar dem. Vid många tillfällen under en dag sker dock också läsning av böcker som pedagogerna väljer ut. LÄS MER

 3. 3. “Vi killar sprider glädje” En kvalitativ studie om mannens upplevelser av att vara man i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Sjolander; Niklas Wennerstrand; [2019]
  Nyckelord :maskulinitetforskning; män i förskola; intersekonalitet; erfarenhet; rutiner;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera manliga anställdas erfarenhetsberättelser om rutiner och sitt arbete i förskolan. Avsikten är att analysera dessa berättelser ur ett intersektionellt perspektiv. För att kunna göra det har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer där vi intervjuat fyra män som alla är verksamma i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Vad spelar det för roll? Det är ju bara en bok... En diskursanalys med intersektionellt perspektiv av Askungen och Rödluvan i två olika utgåvor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Olsson; Sofie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Etnicitet; Förskola; Genus; Intersektionalitet; Klass; Kön;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vad spelar det för roll? Det är ju bara en bok... Författare: Sofie Nilsson och Jenny Olsson Barnlitteratur är idag och sedan en lång tid tillbaka en viktig del av förskolans pedagogiska material. LÄS MER

 5. 5. Är det kompensatoriska uppdraget en utopi? : Olika skolprofessioners uppfattningar kring uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Monica Berglund; Ann-Sofie Tallbom; [2018]
  Nyckelord :Compensatory mission; habitus; inclusion; intersectionality perspective; linguistic capital; perspective on special education; social class; socioeconomic context; Habitus; inkludering; intersektionellt perspektiv; kompensatoriskt uppdrag; social klass; socioekonomisk omgivning; specialpedagogiska perspektiv; språkligt kapital;

  Sammanfattning : Studien sökte besvara hur det kompensatoriska uppdraget uppfattades, vad som kompenserades, vilka strategier som användes samt förutsättningar för det. Social bakgrund i relation till det kompensatoriska uppdraget har genomsyrat skolans utveckling över tid och därav låg studiens fokus på det. LÄS MER