Sökning: "intersex"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet intersex.

 1. 1. Vem skildras i hbtq+-litteratur för ungdomar? : En studie om representation och erkännande av hbtq+-personer i två bibliografiers boktips

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Amanda Köpberg Hansson; [2020]
  Nyckelord :Hbtq ; ungdomar; skönlitteratur; representation; urval; bibliotek; innehållsanalys; erkännande;

  Sammanfattning : Swedish public libraries must pay special attention to children and adolescents and offer a wide range of literature that meets the needs of all users. For young LGBTQ+ people, literature can provide confirmation and support their identity formation. LÄS MER

 2. 2. The Protection of LGBT+ rights in International Criminal Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Olofson; [2020]
  Nyckelord :Folkrätt; Public International Law; Queer Law; Queer critical Theory; Crimes against humanity; Persecution; International Criminal Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexual and gender minorities have historically and globally been vulnerable to persecutory and discriminatory acts. Today, sixty-eight United Nations member states criminalize consensual same-sex sexual conduct and nine states expressively criminalize the gender identity/expression of transgender people. LÄS MER

 3. 3. Left out: Exclusionary gender discourses in Swedish high school psychology textbooks

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :George Emory Juge; [2020]
  Nyckelord :intersex; nonbinary; transgender; psychology didactics; discourse analysis; norms; sexuality; gender; genus; ickebinär; psykologi didaktik; diskursanalys; sexualitet; normer; trans; psykologi läromedel; Levander; Mänskligt; Bryt; psychology textbook;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att identifiera diskursiva representationer av genus i tre olika läromedel som används i kursen psykologi 1 på gymnasienivå i Sverige. Metod och teori kommer primärt från diskursanalytiska traditioner och har även influerats av vissa feministiska teorier. LÄS MER

 4. 4. Könsgränsen - Om samproduktionen av könstillhörighetslagen (1972:119)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Devin Baaring; [2020]
  Nyckelord :intersex; transsexualism; LGBTQ; queer theory; coproduction; gender assignment law; history of ideas; trans history; intersex history; LGBTQ history; hbtq; queerteori; samproduktion; könstillhörighetslagen; idéhistoria; transhistoria; intersexhistoria; hbtq-historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The Swedish law for gender assignment in certain cases (Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall) was adopted in 1972 to regulate the gender confirmation treatment and legal sex reassignment of intersex and transsexual persons. This essay aims to illuminate the coproduction between science and society that made the law as well as its accompanying institutions and regulations possible. LÄS MER

 5. 5. “Boys can be victims too” - Down to Zero: Combatting Commercial Sexual Exploitation of Children in South East Asia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lotte Fillerup; [2019]
  Nyckelord :Commercial Sexual Exploitation of Children CSEC ; Gender; Positive Peace; International Non-Governmental Organization INGO ; Social Constructivism; Narrative Analysis;

  Sammanfattning : War, conflict and instability increase the presence of Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC), while globalization and the Internet have internationalized the prob- lem. Though girls are often seen as the primary victims of CSEC, increasing amounts of boys and Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex victims are identified each year. LÄS MER