Sökning: "interspecies kommunikation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden interspecies kommunikation.

 1. 1. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Moa Therése Viklund; [2019]
  Nyckelord :Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. LÄS MER

 2. 2. Bacterial interactions across a porous membrane

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi

  Författare :Malin Alsved; Karin Hjerpe; [2015]
  Nyckelord :tillämpad biokemi; applied biochemistry; Biology and Life Sciences; Chemistry;

  Sammanfattning : Deepening our knowledge about bacterial infections is of high priority in the work against antimicrobial resistance. Many infections are as well polymicrobial, and the different bacterial species are able to affect each other by cell-cell communication. LÄS MER

 3. 3. Perception of human acoustic communication in the domestic dog (Canis familiaris)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Alexander Hannfors; [2013]
  Nyckelord :dog; canis familiaris; acoustic communication; acoustic signals; perception; cognition; learing; interspecies communication; ethology;

  Sammanfattning : For most dog owners today it is natural to use acoustic stimuli such as talking to communicate with their pets. Words are used both to ask the dogs to perform tricks, as well as to hold “conversations” with the dog. LÄS MER