Sökning: "intertextualitet"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet intertextualitet.

 1. 1. Skatteundandragande eller jobba svart? Intertextualitet, rekontextualisering och resemiotisering i en textkedja om arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ida Thalin; [2019-09-19]
  Nyckelord :intertextualitet; resemiotisering; rekontextualisering; textkedja; myndighetsinformation; mottagare; arbetsgivardeklaration på individnivå AGI ;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag en intertextuell kedja i en svensk myndighetskontext med syfte att dels klarlägga vad som händer med delar av innehållet när det rekontextualiseras mellan texterna i kedjan, dels klarlägga vilka följder rekontextualiseringarna kan tänkas få för mottagarna.Materialet består av en intertextuell kedja om sex texter gällande arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). LÄS MER

 2. 2. VERK AV UNDER. En analys av Daniil Charms texter utifrån Bibeln som hypotext

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Linnéa Bergfalk Erkmar; [2019-09-05]
  Nyckelord :ryska; Daniil Charms; ”Istorija”; ”Son”; ”Neožidannyj ulov”; Bibeln; Intertextualitet; Renate Lachmann;

  Sammanfattning : Syfte: Att analysera Daniil Charms prosatexter ”Istorija” och ”Son” samt hans dikt ”Neožidannyj ulov” utifrån bibelreferenser.Teori: Intertextuell teori, som innebär att alla texter som skrivs står i relation till andra texter som skrivits. LÄS MER

 3. 3. "Det kanske inte är så dumt med skam" : En kritisk diskursanalys som undersöker traditionella pressens gestaltning av Instagramkontot Aningslösa Influencers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Fagerberg; [2019]
  Nyckelord :Traditionella pressen; alternativa medier; legitimitet; deltagande; medborgarjournalistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka den traditionella pressens gestaltning av Instagramkontot Aningslösa Influencers. Genom att besvara frågeställningarna ville denna studie få förståelse för huruvida den gestaltning som traditionella pressen använder tillskriver Aningslösa Influencers legitimitet. LÄS MER

 4. 4. Farliga förbindelser? Offerkult och intimitet i rabbinska tolkningar av Höga visan 4:16-5:1

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kristina Selen; [2019]
  Nyckelord :rabbinska studier; offerkult; intertextualitet; midrash; Höga visan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det kan inte bli för mycket rosor : Gurlesk estetik i diktverket Älvdrottningen av Eva-Stina Byggmästar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Gurlesk; Skevhetsteori; Femininitet; Eva-Stina Byggmästar; Älvdrottningen;

  Sammanfattning : Studien belyser hur Eva-Stina Byggmästars diktverk Älvdrottningen förhåller sig till den gurleska estetiken. Den gurleska estetiken visar sig i form av olika faktorer så som samkönad sexualitet, maximalism, femininitet, intertextualitet och flickrummet. LÄS MER