Sökning: "intertextualitet"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade ordet intertextualitet.

 1. 1. ”Smile less, it shows weakness” Gemenskapsbyggande och intertextualitet i memes om Sigma Males på Tiktok

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Isabell Mattila; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Memes have long been an integral part of internet culture, constantly evolving in humor and perpetuated by the individuals who create and share them. What may be funny today can quickly become stale and forgotten, as determined by the very same people. LÄS MER

 2. 2. Examining Conservation Narratives : An Environmental Discourse Analysis of WWF Madagascar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Félice Rubin; [2024]
  Nyckelord :Conservation; Discourse; Deforestation; Community management; Biodiversity; Ecosystem services; Hegemony; Baselines; Environmental History; Miljövård; diskurs; avskogning; samhällsförvaltning; biodiversitet; ekosystemtjänster; hegemoni; miljöhistoria;

  Sammanfattning : This thesis examines the conservation narratives of Madagascar the ambiguity of forest cover and deforestation estimates, and the difficulty in deconstructing the narratives linked to the idea of a once fully forested island. In particular, shifts in the conservation debate are related to the discursive power of a large-scale international NGO, the WWF. LÄS MER

 3. 3. Korpar - de goda, de onda och tricksterfigurerna : Larsson och Korsells Pax-serie och Olczaks Jack-serie i dialog med myter och folktro om korpar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Nina Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Åsa Larsson Ingela Korsell; Martin Olczak; Pax series; Jack series; intertextuality; folk beliefs; myths; folkloresque; folklore; ravens; Åsa Larsson Ingela Korsell; Martin Olczak; Pax-serien; Jack-serien; intertextualitet; folktro; myter; folkloresk; folklore; korpar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka intertextuella samband gällande de ambivalenta föreställningar om korpen, som förknippad med, exempelvis döden och vishet, som återfinns i folklore och korpar i Nidstången, Draugen (Larsson & Korsell 2014; 2018) och Spådomen om Jack (Olczak 2018). Undersökningen utgår från folktro och myter om korpar från fornnordisk och keltisk mytologi samt från den nordamerikanska urbefolkningen. LÄS MER

 4. 4. Inte grönt som i pengar utan grönt som i träsktroll : Klass och kön i filmen Shrek

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Emma Josefina Lindberg; [2023]
  Nyckelord :animering; film; Shrek; klass; kön; respektabilitet; könsstereotyp; tecken; betecknande; betecknade; sagofigur; intertextualitet;

  Sammanfattning : This essay examines class and gender in the movie Shrek from 2001. To examine class and gender, representations are of main interest. For the analysis Stuart Hall’s theories of representations and stereotypes, as well as Beverley Skeggs theory of respectability, have mainly been used. LÄS MER

 5. 5. Att leda under krig i en digital tidsepok : en kvalitativ textanalys av Volodymyr Zelenskyjs självframställning på Instagram

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hanna Dalborg; Tilda Thorsson; [2023]
  Nyckelord :Volodymyr Zelenskyj; Instagram; politiskt ledarskap; politisk retorik; kvalitativ textanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : B-uppsatsen är författad av Tilda Thorsson och Hanna Dalborg i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen kommunikation och medier vid Lunds universitet. Uppsatsens titel är “Att leda under krig i en digital tidsepok”. I en tidsepok av digitala medier krävs ett nytt sorts ledarskap online. LÄS MER