Sökning: "intertextualitet"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet intertextualitet.

 1. 1. OSYNLIGGÖR LÄRANDET OMSORGEN I FÖRSKOLAN? – En diskursanalys på hur lärande och omsorg konstrueras i förskolors presentationstexter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fanny Schmidt-Fahlén; Sara Szepanski; [2020-01-08]
  Nyckelord :Omsorg; omsorgsetik; värdegrund; lärande; utveckling; pedagogisering; förskolning; skolifiering; helhetssyn; diskurs; diskursanalys; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Förskolan tillskrivs traditionellt två olika, konkurrerande uppgifter: Omsorg ochlärande. Begreppen betraktas ofta som förknippade med och beroende av varandra i ettdialektiskt förhållande och som delar av samma helhet. LÄS MER

 2. 2. Melankoli, isolering, galenskap och död i verk av Edgar Allan Poe och Howard Phillips Lovecraft

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Nathalie Westberg; [2020]
  Nyckelord :Gothic; fear; melancholy; isolation; madness; death; Poe; Lovecraft; Gotik; skräck; tematisk analys; melankoli; isolering; galenskap; död; Edgar Allan Poe; Howard Phillips Lovecraft;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker gotiska teman som melankoli, isolering, galenskap och död i verk av Edgar Allan Poe och Howard Phillips Lovecraft. Utgångspunkt är följande forskningsfråga: På vilket sätt framträder melankoli, isolering, galenskap och död i de olika verken, samt vilka är likheterna och skillnaderna mellan hur temana framkommer? Metoden är grundad i tematisk analys, intertextualitet och komparation. LÄS MER

 3. 3. Den viktorianska guvernanten -En komparativ karaktärsstudie av tre guvernanter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Salavati; [2020]
  Nyckelord :Svenskundervisning; Jane Eyre; När skruven dras åt; Guvernanten på Mellyn;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker tre guvernanter ur den viktorianska guvernantgenren, som även kan förstås som den viktorianska guvernantromanen: Jane i Jane Eyre (Charlotte Brontë, 2014), Den okända kvinnan i När skruven dras åt (Henry James, 2013) och Martha Leigh i Guvernanten på Mellyn (Victoria Holt, 2018). Syftet med studien är att studera hur respektive guvernant förstår sitt psykiska och fysiska välmående. LÄS MER

 4. 4. Visuell stil och intertextualitet i hjärndöda Blockbusters : -”She got to you with her perfumed words and her perky breasts” 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Helena Sandberg; [2020]
  Nyckelord :High Concept; Popcorn-estetik; Blockbusters; Post-klassicism; Martin Scorsese; Avengers: Endgame; Hellboy; Joker.;

  Sammanfattning : Martin Scorsese expressed dissatisfaction stating that superhero movies lacks uniqueness and emotional and psychological depth. In his opinion, these movies depict spectacle rather than character. Scorsese is not alone in his view - this has been a general opinion among film critics for decades. LÄS MER

 5. 5. Genus i läromedel : En kritisk diskursanalys om hurgenus skildras i ett urval NO-läromedel för lågstadiet (Fk-3)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Birck; Ebba Englund; [2020]
  Nyckelord :Grundskolan Fk-3 ; Diskursanalys; No-läromedel; Biologi; Genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur genus konstrueras i ett urval biologiläromedel för lågstadiet samt hur framställningen av genus har förändrats över tid mellan åren 1962 - 2011. En analys av åtta läromedel utkomna mellan läroplansperioderna 1962 och 2011 genomfördes. LÄS MER