Sökning: "intertextualitet"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet intertextualitet.

 1. 1. En berättelse genom ett datorspel : En undersökande analys av berättar- och lyssnarinstanser i datorspelet Undertale.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alexander Haraldh; [2022]
  Nyckelord :Berättande; Fokalisering; Datorspel; Dataspel; Intertextualitet; Metatextualitet; Musik;

  Sammanfattning : Undertale1 is a computer game developed by Toby Fox. The game was published in 2015 and received a positive reception. The purpose of this essay is to investigate how Undertale tells his story. This is done through narrative analysis with a focus on focalizations and narrator positions. LÄS MER

 2. 2. Litteratururval och modersmålets legitimitet : kritisk diskursanalys avtvå läroböcker för kursen SVA1

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anneli Hallbjörk; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Gymnasiet; Icke-västerländsk skönlitteratur; Postkolonial litteraturteori; Kritisk diskursanalys; läroböcker; modersmålets legitimitet;

  Sammanfattning : Skolverket menar att Sverige är en del av en globaliserad värld. I styrdokumenten för SVA1 poängteras vikten av att SVA-elever möter både skönlitteratur från olika kulturer och litteratur översatt till svenska från deras modersmål. LÄS MER

 3. 3. Pandemrix- en brytpunkt? : En komparativ studie om nyhetsmedias gestaltning av vaccin under två pandemier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Joel Kelly; Andreas Larsson; [2022]
  Nyckelord :Framing; vaccine; pandemic; intertextuality; news; gestaltningsteorin; vaccin; pandemier; intertextualitet; nyheter;

  Sammanfattning : The differential framing of societal concerns within news articles influences the decision makingof the readers which in turn has consequences on a social scale. In light of this it should bedeemed important to analyse how vaccines are portrayed in news articles and that is the purposeof this study. LÄS MER

 4. 4. Från Andrew Lloyd Webber till Rocky Balboa : Intertextualitet i Håkan Hellströms texter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jimmy Konradsson; [2022]
  Nyckelord :håkan hellström intertextualitet textsamspel röster;

  Sammanfattning : Håkan Hellström är en av Sveriges största artister och mest prisbelönade låttextförfattare. Syftet med studien är att undersöka hur Hellström använder intertextualitet i sitt textförfattande samt vilka effekter som uppnås. LÄS MER

 5. 5. Adam och Kristus : En intertextuell analys av Paulus allusion till skapelseberättelsen i Rom 5:12-21, relaterat till synd och död respektive rättfärdighet och liv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Richard Törnqvist af Ström; [2021]
  Nyckelord :Adam; Jesus Christ; St Paul; Sin; Hamartiology; Word Study; Intertextuality; Intertextual Echoes; Narrative Intertextuality; Genesis; Romans; Old Testament; New Testament; Adam; Jesus Kristus; Paulus; Synd; Hamartologi; Ordstudie; Intertextualitet; Intertextuella ekon; Narrativ intertextualitet; Genesis; 1 Moseboken; Romarbrevet; Gamla Testamentet; Nya Testamentet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER