Sökning: "intertextuality"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet intertextuality.

 1. 1. En berättelse genom ett datorspel : En undersökande analys av berättar- och lyssnarinstanser i datorspelet Undertale.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alexander Haraldh; [2022]
  Nyckelord :Berättande; Fokalisering; Datorspel; Dataspel; Intertextualitet; Metatextualitet; Musik;

  Sammanfattning : Undertale1 is a computer game developed by Toby Fox. The game was published in 2015 and received a positive reception. The purpose of this essay is to investigate how Undertale tells his story. This is done through narrative analysis with a focus on focalizations and narrator positions. LÄS MER

 2. 2. Harmlöst - eller inte? : En kritisk diskursanalys av Nordiska Motståndsrörelsens memes om covid-19 och etablissemanget

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Samuel Karlsson; Victoria Rådberg; [2022]
  Nyckelord :Nordic Resistance Movement; covid-19; memes; critical discourse analysis; nordfront; far-right movement; meme culture; participatory culture; intertextuality; ideology; representation theory; Nordiska motståndsrörelsen; covid-19; memes; kritisk diskursanalys; nordfront; högerextrem rörelse; memekultur; deltagarkultur; intertextualitet; ideologi; representationsteori;

  Sammanfattning : Studien “Harmlös - eller inte?”  undersöker memes skapade av den högerextrema organisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) för att se hur de framställer etablissemanget i  kopplat till covid-19. Studien undersöker även hur dessa memes är konstruerade. Memes är ett framgångsrikt digitalt verktyg som används på internet. LÄS MER

 3. 3. Beyond Modernity : Narrative Strategies in Hindi Short Stories of Uday Prakash

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :David Dymén; [2022]
  Nyckelord :Uday Prakash; Hindi literature; magic realism; magical realism; the fantastic; regionalism; postcolonialism; postmodernism; realism; experimentalism; genre; narratology.; Uday Prakāś; hindī sāhitya; jāduī yathārthvād; āṃcaliktā; uttaropaniveśvād; uttar ādhuniktā; prayogvād; yathārthvād; śailī.; उदय प्रकाश; हिंदी साहित्य; जादुई याथार्थवाद; आंचलिकता; उत्तरोपानिवेश्वाद; उत्तर आधुनिकता; प्रायोगवाद; याथार्थवाद; शैली;

  Sammanfattning : This thesis explores different genres and modes of writing in short stories of the contemporary Indian author Uday Prakash, such as magical realism, the fantastic, regionalism, postcolonial and postmodern writing. It poses the question: “In which literary genre should Uday Prakash’s writings best be categorised?” The study is based on a reading of Prakash’s collection, 10 Pratinidhi kahāniyāṃ – Ten Representative Stories, consisting of ten stories of the author’s own choice. LÄS MER

 4. 4. Resistance to Materialism in Into the Wild : A Comparative Narratological study of the Biography and the Film Adaptation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeleine Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Into the Wild; Adaptation Theory; Narratology; Materialism;

  Sammanfattning : From an environmental perspective, the earth’s future has been, and is, a current and much-debated topic in today’s society. Consumerism and materialism are two reasons why earth’s natural resources run out earlier and earlier every year. LÄS MER

 5. 5. Rethinking Partnerships: Exploring the EU’s Development Cooperation in Central America via Critical Discourse Analysis and Expert Interviews

  Master-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Camilla Castelanelli; [2022]
  Nyckelord :Development; Partnerships; European Union; Central America; Discourse; interviews; civil society; European Studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : The European Union (EU) is the largest provider of development aid in the world, considering the funds given by its institutions and Member States. Development cooperation has been a central policy theme since the Treaty of Rome in 1957, thus constituting a significant sphere of the EU’s foreign affairs. LÄS MER