Sökning: "intervallträning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet intervallträning.

 1. 1. ‘’Man har nästan sett fram emot dom här sex sekunderna’’ : Äldre personers upplevelser av högintensiv intervallträning på cykel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Annifrid Granberg; Jessica Edström; [2021]
  Nyckelord :Högintensiv intervallträning; äldre; upplevelser; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Introduktion: Befolkningen blir allt äldre och genom fysisk aktivitet främjas ett hälsosamt åldrande, vilket även förebygger en rad sjukdomar. Högintensiv intervallträning (HIT) är en tidseffektiv träningsform som visats ha positiva effekter på äldre personers hälsa, samtidigt som det ifrågasatts om den höga intensiteten verkligen är passande för äldre. LÄS MER

 2. 2. Rekommendationer och användning av proteintillskott : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Albin Björk; David Älgamo Lindh; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Syftet med kosttillskott är oftast att öka sin prestanda eller resultaten från träningen och något som är vanligt förekommande är proteintillskott, trots att det optimala proteinintaget är omdiskuterat. Forskning visar att nära 50% av individer som tränar på gym använder något slags kosttillskott i kombination med sin träning, oavsett kön eller utbildningsnivå. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor med bröstcancer och deras erfarenheter av fysisk aktivitet vid fatigue : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Broberg; Sophie Lidström; [2019]
  Nyckelord :Breast cancer; Experience; Fatigue; Physical activity; Women.; Bröstcancer; Erfarenhet; Fatigue; Fysisk aktivitet; Kvinnor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor och den behandlas vanligen med kirurgi, strålning och cellgiftsbehandling. Både bröstcancer och dess behandling är känd för att ge många symtom och biverkningar varav fatigue, extrem trötthet, är en av de vanligaste. LÄS MER

 4. 4. Effektiviteten av högintensiv intervallträning som behandling för Typ 2 Diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Axel Andersson; [2018]
  Nyckelord :Högintensiv intervallträning; glykemisk kontroll; typ 2 diabetes; prediabetes; maximal syreupptagningsförmåga; genomförbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Det finns många olika varianter av diabetes men av alla personer som har diagnostiserats med sjukdomen så har 80-90% typ 2 diabetes (T2D). Sjukdomen kan uppstå av ärftliga faktorer och förekommer ofta i äldre åldrar men kan utvecklas i samband med en ohälsosam livsstil. LÄS MER

 5. 5. Skador och riskfaktorer inom hundsporten agility

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Carola Dowermark; [2017]
  Nyckelord :agility; skador; riskfaktorer; injuries; risk factors;

  Sammanfattning : Agility är en av de snabbast växande hundsporterna i världen. Sporten går ut på att hunden med hjälp av sin förare ska ta sig igenom en hinderbana så snabbt som möjligt med så få fel som möjligt. Det går fort och skaderisken är troligtvis hög. LÄS MER