Sökning: "intervallträning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet intervallträning.

 1. 1. Intervallträning i vatten : Hälsofrämjande träningsform vid fysisk inaktivitet, övervikt och fetma?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Alexander Utsten; Ida Åstrand; [2022]
  Nyckelord :Vattenträning; hälsovinster; viktminskning; stillasittande;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av den svenska befolkningen tillbringar större delar av dagen fysiskt inaktiva vilket har ett tydligt påvisat samband med övervikt, fetma och andra hälsorisker. Att träna i vatten har många fördelar för personer med övervikt och fetma och i kombination med intervallträning skulle det kunna erbjuda ett säkert och tillgängligt alternativ för dessa personer att träna. LÄS MER

 2. 2. ‘’Man har nästan sett fram emot dom här sex sekunderna’’ : Äldre personers upplevelser av högintensiv intervallträning på cykel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Annifrid Granberg; Jessica Edström; [2021]
  Nyckelord :Högintensiv intervallträning; äldre; upplevelser; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Introduktion: Befolkningen blir allt äldre och genom fysisk aktivitet främjas ett hälsosamt åldrande, vilket även förebygger en rad sjukdomar. Högintensiv intervallträning (HIT) är en tidseffektiv träningsform som visats ha positiva effekter på äldre personers hälsa, samtidigt som det ifrågasatts om den höga intensiteten verkligen är passande för äldre. LÄS MER

 3. 3. Intervallträning hos unga manliga elitsatsande fotbollsspelare – en jämförelse av puls, upplevd ansträngning och upplevd lustfylldhet vid löpintervaller och smålagsspel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Ludvig Sandahl; Johan Hansen Ölmedal; [2021]
  Nyckelord :fotboll; konditionsträning; lustfylldhet; barn- och ungdomsidrott; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smålagsspel (SLS) har på senare år kommit att till stor del ersätta renodlade löpintervaller för många elitsatsande ungdomsfotbollslag. Kombinationen av högintensivt arbete och fotbollsspecifika inslag har i studier visats erbjuda ett konditionsmässigt likvärdigt men mer fotbollsspecifikt träningsupplägg jämfört med ett upplägg präglat av löpträning utan boll. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers upplevelser av att delta i supramaximal högintensiv träning sex månader efter träningsperioden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Emil Grönberg; Marika Lindahl; [2021]
  Nyckelord :High-intensity interval training; Sprint interval training; Qualitative study; Sedentary; Affective response; Regulated; Högintensiv intervallträning; Sprint-intervallträning; Kvalitativ studie; Stillasittande; Affektiv respons; Anpassad;

  Sammanfattning : Introduktion: Fysisk aktivitet har stor betydelse för en god hälsa när vi åldras. Trots det är en stor andel av äldre personer stillasittande. Brist på tid och obehagliga upplevelser ses som hinder till träning. Högintensiv träning kan utföras på kort tid och kan ge större hälsofördelar än medelintensiv träning. LÄS MER

 5. 5. Rekommendationer och användning av proteintillskott : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Albin Björk; David Älgamo Lindh; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Syftet med kosttillskott är oftast att öka sin prestanda eller resultaten från träningen och något som är vanligt förekommande är proteintillskott, trots att det optimala proteinintaget är omdiskuterat. Forskning visar att nära 50% av individer som tränar på gym använder något slags kosttillskott i kombination med sin träning, oavsett kön eller utbildningsnivå. LÄS MER