Sökning: "intervention läs-och skrivsvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden intervention läs-och skrivsvårigheter.

 1. 1. Intensivläsning : En interventionsstudie med upprepad läsning i par

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maud Jansohn; Anna-Carin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Avkodning; Intensivläsning; Interventionsstudie; Läs- och skrivsvårigheter; Motivation; The simple view of reading; Upprepad läsning; Upprepad läsning i par;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka möjlig utveckling hos elever gällande avkodningsförmåga, läsförståelse och motivation till läsning vid upprepad läsning i par utifrån skönlitterära texter. Studien innefattar kvantitativ och kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga elever med språklig sårbarhet och grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Teresa Laurisch; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Grammatik; Intervention; Processbarhetsteori; Språkstörning;

  Sammanfattning : Laurisch, Teresa (2018). Flerspråkiga elever som uppvisar grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt? Speciallärarprogrammet med inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Intensiv behandling för två förskolebarn med fonologiska svårigheter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Johanna Grudeborn; Hanna Rigvald; [2018]
  Nyckelord :phonological disorder; phonological treatment; treatment intensity; generalization; PCC; PWC; fonologisk språkstörning; fonologisk behandling; behandlingsintensitet; generalisering; PWC; PCC;

  Sammanfattning : Children with phonological disorder are at risk of developing reading and writing impairments. Phonological difficulties may also influence a child’s social interaction and it is for this reason that effective treatment of phonological disorder is important. One factor that may influence treatment efficacy, is treatment intensity. LÄS MER

 4. 4. Effekten av assisterande teknik på aspekter av läsning hos gymnasieelever med dyslexi och grava läs- och skrivsvårigheter: En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lydia Gullbing; Vendela Wickström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Intensivläsning En interventions- och intervjustudie baserad på Wendickmetoden och upprepad läsning Intense Reading An Intervention- and Interview Study based on the Wendick Model and repeated Reading

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Margareta Brönmark; Lena Pedersen; [2017]
  Nyckelord :Avkodning; fonologisk medvetenhet; motivation; upprepad läsning; Wendickmetoden;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Titel: ”Intensivläsning” - En interventions- och intervjustudie baserad på Wendickmetoden och upprepad läsning. An Intervention- and Interview Study based on the Wendick Model and repeated Reading. LÄS MER