Sökning: "intervention"

Visar resultat 1 - 5 av 2952 uppsatser innehållade ordet intervention.

 1. 1. THE RESURGENCE OF RUSSIA - A case study examining the reasons for the Kremlin to intervene in Syria and its new modus operandi -

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Julian Alexis Kasapov; [2020-10-06]
  Nyckelord :Russia; U.S.; Afghan Syndrome; Pax Americana; Realism; Liberalism; Multilateralism; Perpetual Peace; Kant; Hobbes;

  Sammanfattning : This study focuses on how Russia, in modern days, through historical and current relations with Syria, is reasserting itself as a global political force to be reckoned with. The research methodology chosen is a comparative case study that uses qualitative research methods to develop the case based on existing data. LÄS MER

 2. 2. NLP methods for the automatic generation of exercises for second language learning from parallel corpus data

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Arianna Zanetti; [2020-09-25]
  Nyckelord :ICALL; language learning; parallel corpus; exercise generation;

  Sammanfattning : Intelligent Computer Assisted Language Learning (ICALL), or Intelligent Computer Assisted Language Instruction (ICALI), is a field of research that combines Artificial Intelligence and Computer Assisted Language Learning (CALL) in order to produce tools that can aid second language learners without human intervention.The automatic generation of exercises for language learners from a corpus enables the students to self-pace learning activities and offers a theoretically infinite, un-mediated and un-biased content. LÄS MER

 3. 3. A literature review -nurses’ interventions to prevent ESBLproducing bacterial infections

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Juan David García; Tomás Gómez Vecchio; [2020-09-21]
  Nyckelord :infection prevention; infection control; nursing interventions; ESBL-producing bacteria; compliance; hygiene routines.;

  Sammanfattning : ESBL-producing bacteria are the second most common antibiotic resistant bacterial groupoccurring in Sweden. Colonization caused by ESBL-producing bacteria pose a seriouschallenge for treatment of both common and life-threatening infections. LÄS MER

 4. 4. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet och stillasittande på arbetsplatser - En litteraturstudie om interventioner på arbetsplatser med intentionen att minska stillasittande och öka fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linnea Silver; [2020-09-04]
  Nyckelord :Folkhälsa; Stillasittande beteende; Fysisk aktivitet; Arbetsmiljö; Hälsopromotion; Public health; Sedentary behavior; Physical activity; Work environment; Health promotion;

  Sammanfattning : Introduction: Sedentary behavior is increasing and prolonged sedentary induces several health risks. Physical activity on the other hand induces several positive health effects. Aim: The aim of the study was to examine different interventions focusing on sedentary behavior and physical activity and the effect it might have. LÄS MER