Sökning: "intervention"

Visar resultat 1 - 5 av 4080 uppsatser innehållade ordet intervention.

 1. 1. Mind-mindedness hos mammor som har upplevt våld i en parrelation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Lennéer; [2023-11-28]
  Nyckelord :Mind-mindedness; mentalisering; psykisk hälsa- och ohälsa; traumatisering; omvårdnadspersoner; våldsutsatt; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka våldsutsatta mammor som deltog i en intervention på Utväg Skaraborg, om det skedde någon förändring över tid i deras psykiska hälsa- och ohälsa samt traumatisk påverkan. Syftet var också att undersöka om det skedde någon förändring med utgångspunkt från mentalisering samt att undersöka sambandet mellan traumatisk påverkan och mentalisering. LÄS MER

 2. 2. Lägenhetsbehandling av barn och ungdomar med ätstörning En kvalitativ studie av föräldrars upplevelse av intensiv familjebaserad behandling i lägenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Schubert; [2023-11-17]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; lägenhetsbehandling; familjebaserad behandling; föräldrars upplevelse; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Intense family-based treatment for eating disorders in a special family treatment apartment has been conducted by the Eating Disorder Team at the Child and Adolescent Psychiatry Service in Östersund, Sweden, since 2019. The treatment model is offered in some cases to families when usual family-based treatment (FBT) in outpatient care is an insufficient effort. LÄS MER

 3. 3. Kritiska ord- en interventionsstudie i kritiskt textarbete med grammatik som resurs

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Hedvig Dillner; [2023-09-27]
  Nyckelord :kritiskt textarbete; critical literacy; grammatik; didaktik;

  Sammanfattning : Flera forskare diskuterar risken med att skolans kunskapsuppdrag kan överskugga skolans demokratiuppdrag. Gymnasieskolan, enligt Lgy11, ska utveckla elevers kritiska förhållningssätt. Elever ska kunna granska och ta ställning till information som de möter i samhället. LÄS MER

 4. 4. ”Viktigast är att det finns ett skyddsnät” - Önskat efterlevandestöd till anhöriga som förlorat en närstående i suicid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Strindlöv; Fredrik Rosander; [2023-09-07]
  Nyckelord :sucid; suicide; anhöriga; bereaved; insatser; intervention;

  Sammanfattning : Suicide is a vast social problem that reaps thousands of victims each year. Beside these victims stand several people stricken with grief. In the following qualitative study, three people bereaved by suicide have been interviewed alongside three professionals working in state subsided occupations to determine what interventions they request. LÄS MER

 5. 5. Intensivundervisning som intervention - en pilotstudie om genomförbarhet av en intensivundervisning i multiplikation i årskurs 7-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Olsson Lotta; Hagström Åsa; [2023-08-07]
  Nyckelord :Intensivundervisning; intervention; multiplikation; representation; dialog; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning om tidiga insatser i matematik och betydelsen av dessa. Till viss del finns det även forskning om hur tidiga insatser påverkar matematiklärandet i äldre åldrar. Däremot finns det inte så mycket forskning om eller material för genomförande av intensivundervisning för högstadiet. LÄS MER