Sökning: "interventioner"

Visar resultat 1 - 5 av 1490 uppsatser innehållade ordet interventioner.

 1. 1. Arbetsterapeuters professionella resonemang om aktivitetsfokuserade versus funktionsfokuserade interventioner inom handrehabilitering på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Susanna Abrahamsson; Moa Ekman; [2023-05-22]
  Nyckelord :Aktivitetsfokus; Funktionsfokus; Arbetsterapi; Handrehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund Aktivitetsperspektivet och görandet är det perspektiv som ska vara centralt inom arbetsterapi och något arbetsterapeuter ska arbeta utefter. Arbetsterapi i handrehabilitering är ett område där aktivitet inte har det största fokuset utan funktionsfokus är mer centralt. LÄS MER

 2. 2. Effekten av omvårdnadsåtgärder hos barn med övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophie Elwing; Helena Falk; [2023-03-16]
  Nyckelord :Övervikt; fetma; barn; sjuksköterska; interventioner; omvårdnad; effekt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: 340 miljoner barn mellan 5 och 19 år har övervikt eller fetma. Detta kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, funktionsnedsättning och tidig död. Fetma och övervikt kan förebyggas och behandlas. LÄS MER

 3. 3. Teamarbetets betydelse för patientsäkerhet vid hjärtstopp : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Seve; Frida Vallström; [2023]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Cardiopulmonary resuscitation; Teamwork; Patient Safety; Hjärtstopp; Resuscitering; Teamarbete; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst. Varje år drabbas cirka 6000 personer utanför sjukhus och 2500 personer på sjukhus. Behandling av patienter med hjärtstopp sker ofta under press där tid, omhändertagande och interventioner har betydelse för utfallet. LÄS MER

 4. 4. Ökar gröna fötter fysisk aktivitet? : En kvantitativ kvasiexperimentell interventionsstudie över effekten av hur nudging påverkar individers val av trappa eller rulltrappa.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sara Edenhamn; Marcus Grönnå; [2023]
  Nyckelord :Nudge; Prompts; Trappa; Rulltrappa; Fysisk aktivitet; Vardagsmotion; Motion; Aktiv transport; Beteendeförändring; SDT; Självbestämmmandeteorin; Motivation; Pendlare; Resenär; Stadsplanering; Arkitektur; Hälsa; Ohälsa;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med undersökningen var att identifiera vetenskapligt grundade och enkla metoder för att öka fysisk aktivitet hos befolkningen.  Första frågeställningen lyder: kan en transparent nudge riktad mot det automatiska kognitiva systemet förändra valet mellan trappa och rulltrappa?  Andra frågeställningen är följaktligen: kan en kombination av transparenta nudges riktade mot de kognitiva automatiska och reflektiva systemen förändra valet av trappa och rulltrappa? Metod: Studiedesignen var en kvasiexperimentell interventionsstudie med retrospektiv kontrollgrupp. LÄS MER

 5. 5. Att behandla en livsomvälvande sjukdom genom livsstilsförändringar : En kvantitativ icke-systematisk litteraturöversikt om effekten av fysisk aktivitet och kostförändringar på migrän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Averskog; Johan Andersson; [2023]
  Nyckelord :Dietförändringar; fysisk aktivitet; icke-systematisk litteraturöversikt; kostförändringar; kosttillskott; kvantitativ; livskvalité; livsstilsförändringar; migrän; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrän är en neurologisk, kronisk och funktionsnedsättande sjukdom som påverkar en stor del av den globala populationen. Den ger upphov till en stor ekonomisk börda både på individ- och samhällsnivå, liksom reducerar livskvalitén hos de drabbade. LÄS MER