Sökning: "interventionsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet interventionsstudie.

 1. 1. NUMICON - ETT TAKTILT OCH VISUELLT LABORATIVT MATERIAL FÖR ATT FRÄMJA ANTALSUPPFATTNING - en interventionsstudie om fyra elever i specifika matematiksvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lillian Greek; Sairah Hasan; [2020-01-16]
  Nyckelord :Numicon; antalsuppfattning; specifika matematiksvårigheter; dyskalkyli; akalkyli; interventionsstudie;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att pröva Numicon, ett interventionsmaterial som är framtaget för att stödja elever i matematiksvårigheter utvecklingen av antalsuppfattning samt utveckla ny specialpedagogisk och didaktisk kunskap kring antalsuppfattning som är betydelsefull för vår blivande roll som speciallärare. Nedanstående forskningsfrågor utforskar hur interventionen tar sig uttryck i undervisningen:• Hur tar sig eleverna an materialet?• Vilka möjligheter och hinder visar sig i interventionen?• Vilka erfarenheter utvecklar vi som speciallärare av att genomföra denna interventionsstudie?Studien omfattade 4 elever i specifika matematiksvårigheter, två elever i årskurs 3 och två elever i årskurs 9. LÄS MER

 2. 2. Symboler som skrivstöd vid skrivandet av faktatexter för elever med språkstörning : En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Ljungdahl; Catarina Lång; [2020]
  Nyckelord :språkstörning; skrivande; intervention; symbolkarta; singel-subjekt design;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att symbolstöd främjar texters strukturer, textproduktion, syntax och ordförråd hos elever i skrivsvårigheter. Därför var studiens syfte att undersöka om tankekarta med symbolstöd, eller symbolkarta, hade betydelse för skrivandet av faktatexter med avseende på innehåll, struktur samt form i texterna, för elever med språkstörning. LÄS MER

 3. 3. Fysiskt aktiv genom rulltrappor : En kvantitativ interventionsstudie om beteendeförändring

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Isac Vikman; Filip Törner; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Denna interventionsstudie syftade i huvudsak till att undersöka effekten på motivation till fysisk aktivitet samt psykiskt välbefinnande vid en beteendeförändring hos fysiskt inaktiva individer. Detta då fysisk inaktivitet är ett problem i dagens samhälle. LÄS MER

 4. 4. Kan antibiotikaronder förbättra antibiotikabehandlingen på universitetssjukhus? – en prospektiv klinisk interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Tania Taki; [2020]
  Nyckelord :antimicrobial stewardship; antibiotikarond; antibiotika; antibiotikaresistens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antimicrobial stewardship (AMS) är ett arbetssätt utvecklat för att förbättra användningen av antibiotika samt minska risken för biverkning och resistensutveckling mot antibiotika.  Syfte: Att implementera och utvärdera AMS på Akademiska sjukhusets kardiologiska avdelning i Uppsala. LÄS MER

 5. 5. Skrivutveckling med hjälp av sambandsord : En interventionsstudie med elever med och utan skrivsvårigheter i åk 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Kristina Arnberg; Elisabeth Andersson; [2020]
  Nyckelord :sentence combining; sentence construction; writing intervention; writing strategies; early writing; learning disabilities; writing difficulties; special needs;

  Sammanfattning : Students with writing difficulties struggle with many aspects of the writing process, including sentence construction. Getting the chance to practice different ways of sentence combining using linking words helps pupils to automatize the ability to write sentences. LÄS MER