Sökning: "interview advertising"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden interview advertising.

 1. 1. Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Khalida Akter; [2020]
  Nyckelord :Green marketing; consumer trust; green trust; Eco-branding; Green marketing strategy and consumer purchase intention;

  Sammanfattning : Title: “Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden”. Level: Master degree thesis in Business AdministrationAuthor: Khalida Akter Supervisor: Zahra AhmadiExaminer: Maria Fregidou-Malama Aim: The aim of this study is to investigate how consumer trust, eco-branding and green marketing strategy influence consumer purchase intention towards ecological products. LÄS MER

 2. 2. Reconnect with readers : Does native advertising affect customer’s attitude towards online advertising?

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sunisa Hemphoom; Karina Konrádi; [2020]
  Nyckelord :Native Advertising; Entertainment; Informativeness; Irritation; Credibility; Online Advertising; Attitude; Attitude Towards Advertising; Online Marketing;

  Sammanfattning : Background - The thesis topic was selected because of the increased value of ads as a promotional tool and the growing avoidance arising from the exposure rate towards advertising. The principle of native advertising gives marketers a less intrusive pathway. LÄS MER

 3. 3. Att uttrycka hållbarhet i reklam - En undersökning om ansvarstagande design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Cassandra Tönissoo; [2020]
  Nyckelord :Grafisk design; Hållbarhet; Miljö; Reklam;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att diskutera och problematisera hur miljö och hållbarhet används och framställs i företags reklam för att uppnå en ökad förståelse för hur dessa ämnen visuellt kommuniceras. Genom att inta ett kvalitativt perspektiv avser uppsatsen undersöka hur den grafiska designern på ett ansvarstagande och transparent sätt kan kommunicera miljö och hållbarhet till en mottagare. LÄS MER

 4. 4. The phenomenon of advertising blindness : A qualitative case study of how a Swedish interior design company tailor their e-commerce marketing strategies to cope with the phenomenon of advertising blindness

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linn Andersson; Cassandra Thomas; [2020]
  Nyckelord :Advertising blindness; Interior design; Online marketing strategies; Retail; Visual attention;

  Sammanfattning : This bachelor thesis researches the question of “How do Swedish interior design companies tailor their e-commerce marketing strategies to cope with the phenomenon of advertising blindness?” through a qualitative case study. In order to conduct this research, relevant aspects of the phenomenon have been analysed in relation to actual marketing strategies. LÄS MER

 5. 5. “We Always Have to be the Nice Ones, be the Ladies”: A Postfeminist Analysis of how Sports Marketing Reflects Female Athletes’ Lived Experiences

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Veronika Mirkovic; [2020]
  Nyckelord :media representations; sportswomen; gender; advertising; Nike; postfeminist critique;

  Sammanfattning : Current debates about representations of female athletes in the media consist mainly of textual analyses research produced by scholars who observe the topic from different theoretical frameworks. To better comprehend the relation between women athletes and media’s representation of them, in particularly advertising, this thesis aims to converse with up-and-coming professional and collegiate sportswomen as a way to examine what kind of correlation, if any, there is between sports commercials’ portrayals of female athletes and their actual reality. LÄS MER